Publicerad 18 november 2022
Nyhet

Uppdaterad rekommendation om assisterad befruktning

SKR har reviderat sin rekommendation om assisterad befruktning. Den är nu anpassad till de lagändringar som möjliggör behandling utan genetisk koppling till någon av föräldrarna.

Foto

Marie Morell

SKR har sedan 2014 en rekommendation till regioner om enhetlighet i det offentligas erbjudande om assisterad befruktning. 2019 infördes en ändring i lagen om genetisk integritet som innebär att det inte längre finns ett krav på att det blivande barnet ska ha en genetisk koppling till minst en förälder.

SKR har därför reviderat rekommendationen, som nu även inkluderar möjlighet att genomföra assisterad befruktning med behandlingar genom embryodonation eller dubbeldonation.

– Med den här rekommendationen vill vi möjliggöra för regionerna att kunna erbjuda en jämlik vård till de kvinnor och par som söker hjälp av den offentligt finansierade vården för assisterad befruktning. Området utvecklas medicinskt och lagmässigt och då behöver också regionernas erbjudande anpassas till det, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Enligt den reviderade rekommendationen kan kvinnor och par som uppfyller ett antal kriterier erbjudas assisterad befruktning med egna ägg och spermier, donerade ägg eller spermier, dubbeldonation eller donerade embryon.

2021 föddes 74 barn i Sverige genom embryodonation eller dubbeldonation (donation av både ägg och spermier). De flesta av dessa behandlingar skedde inom den privat finansierade vården. 2020 föddes drygt 5000 barn i Sverige genom IVF.

Varje region beslutar enskilt om villkor för assisterad befruktning. SKR:s styrelse rekommenderar nu alla regioner att ta beslut om den reviderade rekommendationen, med syfte att få en nationell enhetlighet i erbjudandet.

Läs vidare

Sakkunnig

Ulrika Vestin
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.