Publicerad 28 maj 2024
Nyhet

Strejk med svåra konsekvenser för vården

Vårdförbundets strejkvarsel slår direkt mot stora grupper av patienter, som sjuka barn, cancerpatienter och personer med akuta tillstånd. Det visar SKR:s konsekvensanalys till Medlingsinstitutet.

Johan Kaarme, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKR

Johan Kaarme

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona är, som arbetsgivarorganisationer, ålagda att rapportera till Medlingsinstitutet om det finns risk att konfliktåtgärder kan utgöra samhällsfara. I den konsekvensanalys, som SKR nu har skickat till Medlingsinstitutet, är bedömningen från de fem regioner som berörs av Vårdförbundets strejkvarsel tydlig: En konfliktåtgärd med denna utformning och omfattning kommer att slå direkt mot stora grupper av patienter, exempelvis cancerpatienter och personer med akuta tillstånd. Vårdförbundets stridsåtgärder bryter ut den 4 juni kl 11.00 om inte ett avtal är tecknat innan dess.

− De fem regioner som är varslade om strejk bedömer att konsekvenserna kan medföra akut fara för liv. Vårdförbundets stridsåtgärder anses därför vara samhällsfarliga på grund av de betydande risker och negativa effekter de kan få för patienters liv och hälsa, säger Johan Kaarme, chef avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regionernas analys visar att en strejk kommer att leda till att patientvård försenas eller avbryts. Det kan innebära direkta risker för patienternas säkerhet där akuta tillstånd, kirurgiska ingrepp och behandlingar av kroniska sjukdomar kan påverkas negativt. Regionerna beskriver också att det kan komma att ha påverkan över hela Sverige och även ge negativ påverkan på den kommunala hälso- och sjukvården. Invånare i hela Sverige kan komma att påverkas.


Påverkan inför sommaren

− Vår bedömning är att regioner och kommuner hanterar konfliktens konsekvenser på ett ansvarsfullt sätt. Läget blir dock allt mer ansträngt för varje dag som går och en strejk kommer att förvärra situationen ytterligare. Vi och Vårdförbundet behöver ta ett gemensamt ansvar för att nå fram till ett nytt avtal och få stopp på konflikten, säger Jeanette Hedberg, SKR:s förhandlingschef.

Ett resultat av stridsåtgärderna är att regionerna måste reducera sin verksamhet kraftigt under sommaren. Detta oavsett om redan vidtagna åtgärder kompletteras med exempelvis förflyttningar av befintlig personal och indragning av beviljad semester. En indragning av semester skjuter dessutom endast problemen framåt, och skulle ge störningar och patientsäkerhetsrisker när väl semester behöver beviljas under hösten. Den åtgärden bedöms därför lösa ut patientsäkerhetsriskerna högst kortvarigt.

Fakta

Vårdförbundets konflikt omfattar omkring 70 000 medarbetare i samtliga 21 regioner, fyra stora vårdbolag i Stockholm och 29 av landets större kommuner.

Vårdförbundets varsel om strejk är brett och slår bland annat mot följande verksamheter:

 • Avdelningar/mottagningar som utreder och behandlar cancer
 • Avdelningar/mottagningar som tar hand om akuta sjukdomstillstånd och akuta skador
 • Avdelningar/mottagningar som hanterar vård av barn, inklusive operationer och akuta åtgärder
 • Avdelningar/mottagningar som tillhandahåller nödvändiga leveranser av blod till operationer
 • Avdelningar/mottagningar som behandlar och opererar akuta hjärt- och kärlsjukdomar
 • Avdelningar/mottagningar som behandlar och opererar strokepatienter
 • Avdelningar/mottagningar som behandlar och opererar skador och sjukdomar i hjärnan och ryggmärgen
 • Avdelningar/mottagningar som hanterar stamcellsbehandlingar
 • Verksamhet som röntgen och labb som diagnostiserar livshotande sjukdomar och skador och är avgörande för att patienter ska få rätt vård i rätt tid
 • Nationell högspecialiserad vård, där den berörda verksamheten är enda utföraren i landet

De av SKR:s medlemmar som omfattas av Vårdförbundets strejkvarsel är:

 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Västerbotten
 • Region Östergötland
 • Västra Götalandsregionen

De av Sobonas medlemmar som omfattas av Vårdförförbundets strejkvarsel är följande:

 • Danderyds Sjukhus AB
 • Södersjukhuset AB

Läs vidare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.