Publicerad 26 juni 2023
Nyhet

Stärkt yrkeshögskola viktig för kompetensförsörjningen

SKR är positiva till förslagen att bygga ut yrkeshögskolan och ge den en ännu mer betydelsefull roll.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

En statlig utredning har haft uppdraget att förtydliga yrkeshögskolans (YH) roll i utbildningssystemet samt hur den kan vara fortsatt effektiv och hållbar och ge utbildning av god kvalitet även i framtiden. Utredaren föreslår att staten dels satsar medel på en utbyggnad av yrkeshögskolan, dels förbättrar stödet för antagning och studiedokumentation.

– Yrkeshögskolan har snabbt blivit en av de viktigaste pusselbitarna för att säkra kompetensförsörjningen i framtiden. Det är viktigt att den fortsätter att byggas ut i takt med arbetsmarknadens behov. Det finns en stor efterfrågan på yrkeshögskoleutbildade i kommuner och regioner och det är brist på exempelvis specialistutbildade undersköterskor, vårdadministratörer och bygglovshandläggare, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Yrkeshögskolans utbildningar är en hörnsten i det livslånga lärandet och behövs för ett allt mer föränderligt arbetsliv. Kommuner och regioner finns med bland utbildningsanordnarna, men kanske allra viktigast, som arbetsgivare för dem som genomgår utbildning på yrkeshögskolenivå.

Viktigt bevara de breda ingångarna till YH

Utredaren anser inte att det behövs ytterligare regleringar av statsbidragsstödet till YH, utan det viktiga är att värna yrkeshögskolans kapacitet att utbilda de specifika kompetenser som efterfrågas i arbetslivet.

– Det är viktigt att bevara de breda ingångarna till yrkeshögskolan där både formell utbildning och verklig kompetens beaktas. Det gör utbildningsformen till en viktig hävstång för möta kompetensutmaningen, säger Gunilla Glasare.

Fakta

Yrkeshögskolan (YH) har på mindre än tio år fördubblats och breddats. 2021 var antalet studerande 86 000 personer, vilket var fler än någonsin. Den är också en effektiv utbildningsform. Under de senaste åren har andelen som arbetar ett år efter avslutad utbildning legat på mellan 87 och 93 procent. YH-utbildning utformas alltid efter arbetslivets behov och genomförs också ständigt i tätt samarbete med arbetslivet.

Läs vidare

Sakkunnig

Eva Marie Rigné
Forsknings- och utvecklingssamordnare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.