Publicerad 18 oktober 2022
Nyhet

SKR på världskongress för kommuner och regioner

SKR deltog under förra veckan med en delegation på världskongressen United Cities and Local Governments (UCLG) i Sydkorea. SKR:s 1:e vice ordförande, Carola Gunnarsson, återvaldes som vice president i UCLG.

Carola Gunnarsson

Carola Gunnarsson

UCLG är SKR:s paraplyorganisation på global nivå och arbetar för att stärka det lokala självstyret globalt, tydliggöra kommuners och städers roll i det globala utvecklingsarbetet samt främja samarbete och utbyte mellan kommuner, städer och regioner över hela världen.

SKR:s förste vice ordförande, Carola Gunnarsson, fick fortsatt uppdrag som den Europeiska sektionens internationella talesperson och är därmed vald som vice president i UCLG. Carola Gunnarsson valdes också till det nya uppdraget som särskilt sändebud för frihet, solidaritet och bekämpandet av våld mot förtroendevalda på lokal nivå.

− Jag är glad och hedrad över att få ta tag i de här frågorna som rör hot och hat mot förtroendevalda. Förtroendevalda utsätts för hat, hot och våld och kvinnor är särskilt utsatta. Vi ser det här i Sverige och runt om i hela världen. Vi måste gemensamt kämpa mot antidemokratiska krafter, både lokalt, regionalt, nationellt och globalt, säger Carola Gunnarsson, SKR:s 1:e vice ordförande.

Kongressen beslutade om ett gemensamt dokument, ”The Pact for the Future”, som definierar UCLG:s strategiska prioriteringar för perioden 2022-2028.

− Jämställdhet, frihet, demokrati och hållbara gröna samhällen har varit mitt fokus att lyfta fram under världskongressen och i vårt arbetsprogram ”A Pact for the Future”. Jag har varit aktiv i det europeiska samarbetet för kommuner och regioner och i UCLG sedan 2010. Internationellt arbete kräver långsiktighet och uthållighet, säger Carola Gunnarsson.

Läs vidare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.