Publicerad 21 maj 2024
Nyhet

SKR begär att medlare kallas in i vårdkonflikten

Vårdförbundet varslar om strejk för ytterligare 2 000 anställda vid sju stora sjukhus. Samtalen med Vårdförbundet leder inte framåt. SKR och Sobona begär att medlare kallas in.

Ulf Olsson

Ulf Olsson

SKR och Sobona har under hela konflikten försökt få Vårdförbundet tillbaka till förhandlingsbordet. Efter dagens strejkvarsel begär nu SKR att medlare ska gå in och bistå parterna för att få ett stopp på konflikten. En strejk i hälso- och sjukvården inför sommaren riskerar att få allvarliga konsekvenser för patienternas liv och hälsa.

− Ska vi kunna komma fram till ett avtal och få stopp på Vårdförbundets strejkåtgärder, så måste vi förhandla. Därför är det dags att medlare kallas in för att vi ska kunna lösa upp konflikten, säger Ulf Olsson, ordförande förhandlingsdelegationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Arbetstidsförkortning är inte ett alternativ

Vårdförbundet har bundit fast sig vid sitt ursprungliga krav om omfattande arbetstidsförkortningar. SKR och Sobona har, utifrån det svåra rekryteringsläget och den stora bristen på rätt kompetens, varit tydliga med att en generell arbetstidsförkortning inte är ett alternativ.

Sten Nordin

Sten Nordin

− Direktiven från de förtroendevalda i kommuner och regioner är tydliga – omfattande arbetstidsförkortningar är inte ett alternativ. När det inte finns tillräckligt med medarbetare att rekrytera riskerar en arbetstidsförkortning att slå helt fel. Att sänka arbetstiden i det här läget skulle snarast öka belastningen på befintlig personal och förvärra arbetsmiljöproblemen, säger Sten Nordin, vice ordförande i SKR:s Förhandlingsdelegation.

Strejk med stora negativa konsekvenser

Vårdförbundets strejkvarsel riktas mot sju av landets största sjukhus och träder i kraft den 4 juni klockan 11.00. En strejk kommer att få stora negativa konsekvenser för möjligheterna att ge vård, särskilt under sommaren.

− Det är beklagligt att Vårdförbundet trappar upp konflikten och väljer strejkvapnet. Nu närmar vi oss sommaren och medarbetares semestrar kommer att behöva dras in. Det är olyckligt, men samtidigt nödvändigt för att undvika längre vårdköer, längre vårdtider och risk för vårdskador, liv och hälsa, säger Ulf Olsson.

Läs vidare

Sakkunnig

Jeanette Hedberg
Förhandlingschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.