Publicerad 31 mars 2023
Nyhet

Sammanslagning av kommuner måste ske med frivillighet

Kommuner som slås ihop blir inte per automatik starkare eller mer effektiva. Det betonar SKR efter regeringens besked om att åter utreda intresset av frivilliga kommunsammanslagningar.

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att sondera intresset av och förutsättningar för att inleda ett arbete med frivilliga kommunsammanslagningar. Syftet är att få till en process där ett antal enskilda kommuner prövar frågan om sammanläggning som ett sätt att stärka sin kapacitet.

- Det kan finnas kommuner som ser sammanslagningar som ett sätt att möta välfärdsutmaningar och stärka sin kapacitet i framtiden. Det är dock viktigt att betona att det här inte är en universallösning och att eventuella sammanslagningar måste vara helt och hållet sprungna ur lokala initiativ, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kommuners olikheter kräver olika lösningar

SKR anser att olika slags insatser behövs beroende på vilken utmaningen är och vilken slags kommun det handlar om.

- Två små glesbygdskommuner som slås samman blir inte per automatik mer än en större glesbygdskommun. Exakt samma utmaningar finns kvar, men på en större yta, säger Anders Henriksson.

Forskning har visat att det krävs försiktighet i förväntningarna på vad en sammanslagningsreform kan åstadkomma, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. Den politiska församlingen måste ha kapacitet att kunna leda den kommunala verksamheten och fatta lokalt förankrade beslut. Kommunala kärnuppgifter, såsom äldreomsorg, förskola och skola, gör sig dessutom svåra att utföra på en annan geografisk plats och kommunsammanslagningar löser inte heller kommunernas finansiella utmaningar.

Samverkan och kommunförsök kan stärka kapaciteten

SKR ser att än viktigare för att lösa välfärdsutmaningarna är bland annat att riva hinder för samverkan över organisatoriska gränser och minska antalet riktade statsbidrag. Regeringen har under torsdagen beslutat om ett tilläggsdirektiv till Kommunförsökskommittén om att ge möjlighet att arbeta med sekretessbrytande försök.

– Försöksverksamhet där utvalda kommuner befrias från viss statlig detaljstyrning är ett bra sätt att stärka kapaciteten. Det är också välkommet att sekretessreglerna nu ses över som ett annat sätt att främja en effektiv välfärd av hög kvalitet utifrån de lokala förutsättningarna, säger Anders Henriksson.

Den nya utredningen om kommunsammanslagningar ska vara klar senast den 30 november 2023.

Läs vidare

Sakkunnig

Björn Kullander
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.