Publicerad 18 juni 2024
Nyhet

Regionerna bör avvakta vaccination mot vattkoppor

SKR rekommenderar alla regioner att avvakta med eventuellt införande av vaccination mot vattkoppor för att få en jämlik och samordnad introduktion samt säkrad finansiering.

Foto

Anna-Lena Hogerud

Folkhälsomyndigheten föreslår att vaccination mot vattkoppor till barn ska införas i barnvaccinationsprogrammet. Förslaget är nu ute på remiss och därefter väntas Folkhälsomyndigheten skicka förslaget till regeringen.
SKR rekommenderar nu alla regioner att avvakta ett eventuellt införande tills regeringen fattat beslut och att finansieringen är säkerställd.

– Det är viktigt att vi får ett jämlikt och samordnat införande av nya vaccinationsprogram i hela landet och att det också blir tydligt kring finansieringen av vaccinationerna. Därför uppmanar vi alla regioner att avvakta regeringens beslut innan eventuella införanden av vaccination mot vattkoppor, säger Anna-Lena Hogerud, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Folkhälsomyndigheten har också tagit fram en vägledning till regionerna om vaccination mot bältros. Utifrån Folkhälsomyndighetens medicinska underlag och hälsoekonomiska analys, kommer regionernas Råd för nya terapier (NT-rådet) att ta fram en sammanvägd rekommendation till regionerna. En central del av NT-rådets process handlar om att värdera betalningsviljan och möjligheten att ge uppdrag om förhandling av pris för vaccinet med vaccinleverantören.

Läs vidare

Sakkunnig

Susanna Eklund
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.