Publicerad 23 december 2022
Nyhet

Överenskommelse om psykisk hälsa och suicidprevention

Regeringen och SKR har slutit en överenskommelse om psykisk hälsa och suicid­prevention 2023. Den omfattar drygt 1,6 miljarder kronor, varav merparten fördelas till kommuner och regioner.

Marie Morell, ordf SKR:s sjukvårdsdelegation och Jakob Forssmed, socialminister.

Marie Morell och Jakob Forssmed.

Överenskommelsen innehåller fortsatta satsningar på arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid samt skapa förutsättningar för en vård och omsorg av god kvalitet.

Psykisk ohälsa är en stor folkhälsoutmaning som ger stora konsekvenser för både individ, anhöriga och samhälle. För att stärka och utveckla arbetet inom området krävs samordnade insatser från både staten och kommuner och regioner. Mot denna bakgrund har regeringen och SKR slutit en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2023.

– Vården för personer med allvarliga psykiatriska tillstånd behöver bli mer kunskapsbaserad, jämlik och personcentrerad. De ska ha samma tillgång till vård och omsorg som personer med kroppsliga sjukdomar. För att vända utvecklingen krävs ett fortsatt, strategiskt och effektivt utvecklingsarbete i samverkan mellan aktörer på olika nivåer, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.

– Nu stärker vi arbetet mot den psykiska ohälsan och för att minska antalet suicid. Med den här överenskommelsen har vi ett gemensamt mål och den ger regioner och kommuner stabila ekonomiska förutsättningar att intensifiera arbetet. Det är ett viktigt första steg mot att verkställa regeringens prioriteringar inom området, säger socialminister Jakob Forssmed.

Överens­kommel­sen omfattar totalt 1 640 500 000 kronor, varav 1 615 000 000 kronor fördelas till kommuner och regioner. Målet är att stärka och utveckla arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid samt skapa än bättre förutsättningar för en säker vård och omsorg med god kvalitet.

Överenskommelsen omfattar ett flertal prioriterade områden som ska vara i fokus under 2023. Det handlar bland annat om insatser för barn och ungas psykiska hälsa, medel för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, satsningar på patient- och brukarmedverkan och riktade medel till det suicidpreventiva arbetet.

Läs vidare

Sakkunnig

Mikael Malm
Samordnare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.