Publicerad 21 maj 2024
Nyhet

Nya regler för cybersäkerhet kräver samarbete

Omvärldsläget kräver ett ökat fokus på cybersäkerhet. Det är därför rimligt att även kommuner och regioner omfattas av den nya cybersäkerhetslagen. Men nya uppdrag och krav behöver finansieras.

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

SKR:s styrelse har idag tagit ett beslut om ett yttrande över delbetänkandet från utredningen Nya regler om cybersäkerhet (SOU 2024:18). SKR har tagit ställning till förslaget om att den nya cybersäkerhetslagen även ska omfatta kommuner och regioner och accepterar detta.

– Vi ser att omvärldsläget kräver ett ökat fokus på cyber- och informationssäkerhetsarbetet. Det gäller för kommuner och regioner, liksom för alla samhällsaktörer. Vi ser också att nya krav, som kommer med den nya lagen, kommer att innebära stora utmaningar, inte minst för mindre kommuner, säger Anders Henriksson, ordförande SKR.

Varje kommun kan inte uppfinna hjulet

SKR menar att kostnadseffekterna av förslagen ska finansieras av staten i enlighet med finansieringsprincipen.

– Vi ser hur säkerhetsarbetet prioriteras upp överallt, och att nivån hela tiden höjs. Men det är viktigt att säga att det innebär stora investeringar och staten måste vara med och skjuta till medel. Det kan inte vara upp till varje kommun att uppfinna hjulet, säger Anders Henriksson.

Tillsynen behöver samordnas

En konsekvens av utredningens förslag är att kommuner respektive regioner kommer att ha flera tillsynsmyndigheter inom området cyber- och informationssäkerhet. För regioners del handlar det i första hand om IVO, Transportstyrelsen och länsstyrelserna.

För kommuners del i första hand om IVO och länsstyrelserna. Det är viktigt att tillsynen och föreskrifterna, inbördes och sinsemellan, samordnas så att kommuner och regioner inte träffas av otydliga eller i värsta fall oförenliga krav.

Läs vidare

Sakkunnig

Magnus Ljung
förbundsjurist

Johan Thulin
handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.