Publicerad 3 november 2023
Nyhet

Långsiktighet avgörande för skolans finansiering

Idag presenterades direktiven till En nationell skolpengsnorm för ökad likvärdighet. Utredaren ska föreslå en nationell skolpengsnorm. SKR vill inte se en statligt bestämd nivå för skolpeng.

Foto

Annika Wallenskog

– Skolans finansiering är komplex och ökad statlig styrning kan medföra svårigheter att möta förändringar lokalt. Det är lokalt som man ser helheten och de lokala behoven. Det är förstås viktigt att hänsyn tas till de olika förklaringar som kan finnas bakom olika kommuners resurstilldelning till skolan och att möjligheter ges till att till exempel parera demografisk utveckling. Regeringen pratar i detta sammanhang om värdesäkrade resurser, det är något som SKR efterfrågar för alla statsbidrag, säger Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom.

Regeringens direktiv tar avstamp i den breda skolutredningen som kom förra året, Statens ansvar för skolan, och de åsikter som kommunerna och SKR hade på den. SKR ser fram emot en god och tät dialog med utredaren Lena Holmdahl.

Läs vidare

Sakkunnig

Bodil Båvner
Utredare
Madeleine Holm
Ekonom

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.