Publicerad 26 juni 2023
Nyhet

Kommuner tar stort ansvar för den gröna omställningen

Idag står enskilda kommuner för den stora delen av ansvaret och därmed de ekonomiska riskerna för Sveriges gröna omställning. Är det verkligen rimligt?

Annika Wallenskog.

Annika Wallenskog.

Den frågan ställer sig SKR i en ny rapport om de stora industrietableringarna i framför allt norra Sverige. Etableringarna är en förutsättning för omställningen till grön industri och produktion.

Som underlag till rapporten har tre kommuner, som står mitt i den stora omställningen, intervjuats: Skellefteå, Boden och Luleå.

– Jag hör ofta statliga företrädare tala om de stora industrietableringarna och vilka möjligheter som finns. Men jag hör dem sällan tala om riskerna. Det stora arbetet för att få företagens satsningar att bli verklighet görs av kommunerna. I den här rapporten försöker jag svara på frågan om det verkligen är rimligt att invånarna i några få kommuner ska stå för nästan hela samhällets risk för omvandlingen till grön industri och vilken ansvar staten borde ta, säger Annika Wallenskog, chefsekonom SKR.

Rapporten: Vem står för risken – om omvandlingen till grön industri i Sverige

Investeringar på 62 miljarder

Kommunernas investeringar i både pengar och arbetstid är stora. Sammantaget beräknas Boden, Luleå och Skellefteå behöva investera 62 miljarder kronor för att få till stånd den gröna omställningen.

Kommunerna berättar om det omfattande arbete som krävs för att få till etableringarna och om det stora samhällsförvandling som detta innebär. Det betyder möjligheter för kommunen i form av tillväxt och befolkningsökning. Men det innebär också ett risktagande. En stor utmaning är tillgången till arbetskraft. Ytterligare utmaningar är tillgången på energi och minskat bostadsbyggande.

Almedalen 2023

Annika Wallenskog pratar om rapporten på ett seminarium i Almedalen.Grönt industriskifte i norr - men vem tar risken och kommer de nödvändiga nya bostäderna att byggas?

SKR arrangerar fyra seminarier. Dessutom deltar SKR:s politiker och tjänstepersoner på cirka 160 olika evenemang.

SKR i Almedalen

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.