Publicerad 18 oktober 2022
Nyhet

Ge förutsättningar för sektorn att möta lågkonjunkturen

Regeringen måste ge kommuner och regioner förutsättningar att möta den ekonomiska nedgången och kompetensutmaningen. Stora organisationsöversyner riskerar att kraft läggs på fel saker.

Peter Danielsson

Peter Danielsson

Idag läste statsminister Ulf Kristersson upp sin regeringsförklaring. Det sker i ett läge när Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Nedgången har kommit oerhört snabbt med små möjligheter för kommuner och regioner att anpassa sig. Energikris, kraftig inflation, stigande räntor och en utmanande kompetensbrist gör att Sveriges kommuner och regioner står inför en tuff tid.

Staten, regionerna och kommunerna behöver ta gemensamt ansvar för den långsiktiga finansieringen av välfärden. I dagsläget är det ekonomiska läget kärvt och utifrån vad som nu är känt, minskar statsbidragen med över 10 miljarder kronor 2023.

− Det är bra att regeringen fokuserar på att antalet arbetade timmar ska öka för att säkerställa välfärdens finansiering, men vi saknar tydliga besked om att staten kommer att stötta kommuner och regioner ekonomiskt genom krisen, säger Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

− Regeringens ambition att minska regelbördan och administrationen för landets företag är viktig och bra, men motsvarande ambition borde finnas för välfärdssektorn. Under de kommande åren måste regeringen öka långsiktigheten samt förenkla den statliga styrningen och finansieringen av välfärdsverksamheterna, fortsätter Peter Danielsson.

Regeringen aviserar fortsatta förändringar i skolans styrning och en omfattande organisationsöversyn av hälso- och sjukvården. Regeringsförklaringen lägger alltför liten vikt vid den kompetensutmaning som kommuner och regioner bara är i början av.

− Den demografiska situationen kräver nya arbetssätt och en rejäl omställning. SKR anser att det måste vara regeringens prioritet att välfärdsreformer utgår från det faktum att vi har arbetskraftsbrist inom flera välfärdsområden snarare än att lägga tid och resurser på stora, kostsamma organisationsförändringar. Risken är att kraft ägnas åt att utreda vårdens organisation istället för åt att höja vårdens kvalitet och korta väntetiderna, säger Peter Danielsson.

Flera av regeringens aviserade reformer riskerar att flytta beslut från kommuner och regioner till stora, nationella myndigheter.

− SKR tror på den modell som under årtionden har tjänat Sverige väl. Att kommuner och regioner tar ansvar för välfärdsverksamheterna i samverkan med den statliga nivån är både effektiv och demokratisk. SKR kommer att noga följa regeringens reformer och det kommer att kräva samarbete och tät dialog, men också respekt för finansieringsprincipen och det lokala självstyret, säger Peter Danielsson.

Läs vidare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.