Publicerad 23 maj 2024
Nyhet

Fortsatt process kring införande av nya vaccinationer

Folkhälsomyndighetens underlag om nya vaccinationer mot bältros och vattkoppor är ett viktigt steg. Nu tar nästa steg i processen vid inför eventuella införanden.

Foto

Johan Kaarme.

I dag presenterade Folkhälsomyndigheten två underlag om nya vaccinationer; en vägledning till regionerna om vaccination mot bältros samt förlsag till rekommendation till regeringen om att inkludera vaccination mot vattkoppor i barnvaccinationsprogrammet.

– Det är värdefullt att Folkhälsomyndigheten tagit fram medicinska underlag för att se över möjligheten att införa nya vaccinationer. Nu väntar ett arbete med att väga nyttan mot kostnaden och föra dialog med leverantören om bland annat prissättning, innan regionerna kan få en sammanvägd rekommendation, säger Johan Kaarme, chef för vård- och omsorgsavdelningen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Folkhälsomyndighetens vägledning till regionerna om att överväga vaccination mot bältros är en medicinsk rekommendation. Nästa steg i processen handlar om att regionernas Råd för nya terapier (NT-rådet), utifrån Folkhälsomyndighetens underlag och hälsoekonomiska analys, ska fatta beslut om en sammanvägd rekommendation till regionerna. Som en central del av NT-rådets process ingår att värdera betalningsviljan och även möjligheten att ge uppdrag om förhandling av pris för vaccinerna med vaccinleverantören.

Folkhälsomyndighetens förslag till rekommendation om att inkludera vaccination mot vattkoppor i barnvaccinationsprogrammet riktar sig till regeringen. SKR utgår ifrån att regeringen, efter remissförfarandet, hanterar ärendet skyndsamt och att en eventuell introduktion kan ske på ett jämlikt sätt över hela landet.

Staten ansvarar för kostnaderna för vaccinationer som ingår i de nationella vaccinationsprogrammen. För övriga vaccinationer ansvarar regionerna för kostnaderna, där en patientavgift ibland är aktuellt.

Läs vidare

Sakkunnig

Mikael Svensson
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.