Publicerad 23 oktober 2023
Nyhet

Få söker digital och fysisk vård parallellt

Få överkonsumerar vård, och den upplevda tillgången till vård skiljer sig mycket åt mellan stad och landsbygd, visar en ny studie om invånarnas erfarenheter av digital och fysisk primärvård.

Foto

Ameli Norling

På uppdrag av SKR har forskare vid Jönköping University tittat på svenska patienters erfarenheter av primärvårdsbesök, både fysiska och digitala, och både hos privata och offentliga utförare.

– När allt fler kontakter med vården sker digitalt behöver vi följa utvecklingen. Den här forskningen är viktig för att vi ska förstå de digitala vårdtjänsternas roll i vårdsystemet och för att kunna säkerställa att de bidrar till en god och jämlik vård, säger Ameli Norling, hälso- och sjukvårdschef på SKR, Sveriges Regioner och Kommuner.

Enligt rapporten, som heter "Hur klickar vi med vården?" och är gjord av forskare på Hälsohögskolan vid Jönköping University, är antalet så kallade överkonsumenter, det vill säga patienter som söker kontakt med vården flera gånger per dag, mycket lågt inom primärvården. Andelen överkonsumenter är ungefär lika stor oavsett om den första kontakten med vården är digital eller fysisk.

Tillgängligheten till den digitala primärvården upplevs mycket olika, där faktorer som var man bor och förutsättningar att använda digitala vårdtjänster spelar stor roll. Överlag är invånare positivt inställda till digitala vårdtjänster, även om användandet är störst hos den yngre delen av befolkningen. Äldre är mer skeptiska till digital vård än yngre.

Rapporten visar även att patienter i hög grad vill ta eget ansvar för sin hälsa, i samverkan med sjukvården. Det handlar exempelvis om att få hjälp att se till att planerade uppföljningar sker i tid, och få återkoppling på undersökningar och provsvar automatiskt, utan att själv behöva efterfråga den.

Läs vidare

Sakkunnig

Gunilla Thörnwall Bergendahl
Biträdande sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.