Publicerad 11 november 2022
Nyhet

Ett steg framåt med delbetänkandet om frikommunsförsök

Behovet av statligt kunskapsstöd vid försöksverksamhet i kommuner och regioner ska analyseras. Det är en av slutsatserna i delbetänkandet om frikommunsförsök och som SKR ser positivt på.

Foto

Peter Danielsson

Regeringen tillsatte för ett år sedan kommunförsökskommittén som ska analysera och föreslå åtgärder för hur staten kan främja frikommunsförsök. Det innebär att kommuner och regioner ska undantas från viss statlig detaljstyrning och administrativa pålagor för att få handlingsutrymme att till exempel prova nya arbetssätt och bredda samverkan över kommungränser.

Försöksverksamhet är efterfrågat

Under fredagen överlämnade kommittén sitt första delbetänkande till regeringen. I delbetänkandet identifieras försöksverksamhet som kommunsektorn genomför och kan genomföra inom nuvarande regelverk.

– SKR har länge efterfrågat och tillsammans med kommunerna och regionerna lyft fram tänkbara områden att undanta från statlig detaljstyrning, inte minst för att kunna hantera utmaningar med kompetensförsörjningen, säger Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Önskan om ytterligare stöd

Den ökade statliga styrningen har såväl försvårat som hindrat kommuner från att till exempel lägga personella resurser där de behövs. Utredningen konstaterar att försöksverksamhet genomförs inom en rad olika samhällsområden både på egen hand och i samverkan med andra aktörer.

– Det finns många kommuner och regioner som är redo att få testa nya arbetssätt. Stöd kring försöksverksamhet kan underlätta och än viktigare är att statliga hinder rivs, säger Peter Danielsson.

Fakta

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande 14 december 2023 och i det ha identifierat försöksverksamhet som kräver författningsändringar och även lämna förslag till tillfälliga ändringar i författningar där det bedöms vara motiverat.

Läs vidare

Sakkunnig

Björn Kullander
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.