Publicerad 28 februari 2023
Nyhet

85 procent av invånarna upplever god tillgång till vård

En majoritet av invånarna uppger att de har tillgång till den vård de behöver och att de har stort förtroende för hälso- och sjukvården. Det visar 2022 års hälso- och sjukvårdsbarometer.

Foto

Fredrik Lennartsson.

62 procent av invånarna menar att de har ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet i sin egen region. Det är en minskning jämfört med pandemiåren 2020 och 2021, men i nivå med förtroendet åren före pandemin.

– Förtroendet för hälso- och sjukvården ökade kraftigt under pandemin och vi ser nu återgång. Att invånare har förtroende för vården är viktigt för att de ska kontakta vården när de behöver och för att de ska följa behandlingsråd, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Generellt sett har män samt personer över 60 år större förtroende för hälso- och sjukvården jämfört med kvinnor samt yngre personer. Invånare som skattar sin hälsa som bra eller mycket bra har också större förtroende för vården jämfört med de som skattar sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt eller mycket dåligt.

Tillgång till vård handlar inte bara om väntetider

85 procent av invånarna svarar att det har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver, även där har en det skett en viss minskning jämfört med de föregående två åren. 48 procent av invånarna anser att väntetiderna till besök och behandling på sjukhus är rimliga, medan motsvarande andel för hälso- och vårdcentraler är 63 procent.

– Väntetiderna till vård behöver minska. Men tillgången till vård handlar om mer än väntetider, det handlar om att få kontinuerlig information från vården under pågående behandlingar, hjälp med egenvård och möjlighet att kunna få svar på frågor när man behöver, säger Fredrik Lennartsson.

Viktigt känna sig trygg med digitala tjänster

45 procent av invånarna är positivt inställda till att få vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik, och 56 procent är positivt inställda till större möjligheter att vårdas hemma genom hembesök varvat med stöd av digital teknik. 78 procent av invånarna är positivt inställda till att använda 1177:s e-tjänster.

– För att bättre kunna möta alla invånares vårdbehov behöver vi fortsätta utveckla digitala tjänster och skapa bättre förutsättningar för egenvård. Då är det avgörande att invånarna känner sig trygga med olika typer av digitala tjänster, säger Fredrik Lennartsson.

Fakta

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.

Datainsamlingen för 2022 års undersökning genomfördes under perioden 4 april – 4 juni samt 3 oktober – 5 december. Sammanlagt har 48 304 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten, som genomfördes med mixad datainsamlingsmetod.

Läs vidare

Sakkunnig

Camilla Eriksson
Sakkunnig

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.