Publicerad 10 februari 2021
Nyhet

Viktigt steg för Arbetsförmedlingens lokala närvaro

Arbetsförmedlingen kan stärka lokala närvaron genom att verka från kommunernas lokaler. Nu finns en checklista framtagen som gör det lättare att gå vidare och teckna lokala avtal.

− Den checklista som är framtagen av SKR och Arbetsförmedlingen gör det lättare för kommunerna och Arbetsförmedlingen att samverka i kommunens lokaler. Vilket ligger i linje med myndighetens uppdrag att under 2021 säkra likvärdig service i hela landet. säger Roy Melchert, chef för arbetsmarknadssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Från att ha funnits i nästan samtliga kommuner finns Arbetsförmedlingen idag med eget kontor bara i drygt en tredjedel av kommunerna. Under centraliseringsprocessen har SKR förordat ökade samarbeten med kommunerna som en lösning för att bevara närvaro i hela landet. Arbetsförmedlingen har också utökat sitt samarbete med statens servicekontor för att finnas på fler orter i landet.

En lösning för lokal närvaro är att genom avtal möjliggöra för Arbetsförmedlingens personal att verka från en kommuns lokaler. Nu har Arbetsförmedlingen i dialog med SKR tagit fram en checklista som kan användas för att lokalt sluta överenskommelser om detta.

− Vi är glada över att det nu finns ett ramverk på plats för hur arbetsmiljöfrågorna kan hanteras i situationer då myndighetens personal verkar från kommunernas lokaler. Det gör det möjligt för Arbetsförmedlingen och kommunerna att gå vidare och skapa mer permanenta samarbeten för lokala närvaro, säger Roy Melchert.

Fakta

Enligt Januariavtalet ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden och fristående aktörer ska rusta och matcha arbetssökande till arbete. Reformen är omfattande och i december reviderades tidsplanen till 2022.

Läs vidare

Sakkunnig

Oscar Svensson
Utredare arbetsmarknadssektionen

Gunnar Sundqvist
Utredare arbetsrättssektionen

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR