Publicerad 5 januari 2021
Nyhet

Viktigt besked om fortsatta kostnadsersättningar

Regeringen tillskjuter ytterligare medel för merkostnader till följd av covid-19. Det är ett efterlängtat besked för regioner och kommuner.

− SKR har påtalat behoven av att merkostnaderna för vård och omsorg även under december 2020 måste täckas av staten, enligt de löften om kostnadsersättningar som kommit under året, liksom de betydande transportkostnader som regionerna har gemensamt. Det är därför välkomna besked, som nu kommer underlätta i en mycket ansträngd tid för regionerna, säger Anders Knape, SKR:s ordförande.

Regeringens besked består av tre delar:

  • Av de 20 miljarder kronor som regeringen tidigare har avsatt för merkostnader för covid-19 och som gällde fram till den 30 november 2020, återstår cirka en miljard kronor. Dagens besked innebär att den miljard som återstår kan användas för de merkostnader som hälso- och sjukvården samt omsorgen hade under december 2020, en månad som tidigare inte omfattades av kompensation.
  • Regionerna får 100 miljoner kronor för kostnader kopplade till brådskande transporter. De bidrar till att underlätta regionernas samverkan kring intensivvårdsplatser och möjliggöra nödvändiga mark- och luftburna transporter av patienter mellan olika sjukhus.
  • 2 miljarder kronor, som tidigare aviserats som del av ersättning för kostnader för uppskjuten vård, får nu användas till merkostnader för covid-19 under det första halvåret 2021 och fördelas utifrån invånare och inte efter ansökan. Det betyder att de tidigare 4 miljarder kronor som regionerna skulle få 2021 för att komma ikapp med den vård som fått anstå till följd av pandemin nu halveras.

Regeringen meddelar också att man kommer att följa kostnadsutvecklingen gällande Covid-19 för kommuner och regioner och kommer att återkomma med besked om tillskott i samband med vårändringsbudgeten.

− Pandemin och dess konsekvenser kommer att ha stor inverkan på ekonomin i kommuner och regioner även under 2021 och vi utgår från att regeringen kommer att fortsätta täcka de merkostnader som följer av covid-19 inom både hälso- och sjukvården, omsorgen och andra välfärdsverksamheter, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR