Publicerad 15 april 2021
Nyhet

Tillskott underlättar pandemihanteringen

De pandemirelaterade tillskotten i regeringens vårbudget är nödvändiga. Statsbidragen är dock tillfälliga och framåt krävs ökad framförhållning och långsiktiga planeringsförutsättningar.

Anders Knape

Anders Knape

I dag lämnade regeringspartierna, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, över den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten till riksdagen. Regeringen föreslår bland annat 5,4 miljarder kronor, som redan tidigare har aviserats, till främst regionernas arbete med att fortsätta hantera pandemin och dess konsekvenser.

− De omfattande ersättningarna förbättrar förutsättningarna för kommuner och regioner att hantera en extraordinär situation. Samtidigt är det viktigt att påminna om att statsbidragen är just tillfälliga och inte kan finansiera permanenta utgiftsökningar, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR poängterar att på sikt måste staten se till att styra om till mer generella statsbidrag så att de kan användas på bästa sätt utifrån de lokala och regionala förutsättningarna.

Satsning på kombinationsutbildningar

I regeringens vårändringsbudget har merparten av satsningar redan presenterats under de senaste veckorna. Dagens nya satsningar för kommunsektorn omfattade främst utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. 779 miljoner kronor föreslås för så kallade kombinationsutbildningar, yrkesutbildningar i kombination med SFI/SVA samt 180 miljoner till kommuner för extra sommarjobb.

− Kombinationsutbildningar är eftertraktade och kan leda till att fler personer snabbare kommer i arbete. En förutsättning för att kunna öka utbildningsvolymen är dock tidiga besked om hur medlen ska fördelas och att det blir ett enkelt ansökningsförfarande, säger Anders Knape.

Ersättning till uppskjuten vård

I vårbudgeten är den stora satsningen till kommunsektorn främst dedikerad till regionerna för att hantera kostnader för covid-19 och den uppskjutna vården. Till tidigare avsatta fyra miljard kronor för 2021 föreslogs i förra veckan ytterligare två miljarder kronor i ett generellt statsbidrag.

Regeringen föreslår även ytterligare en miljard kronor till kollektivtrafiken. Det innebär totalt 3 miljarder kronor i ersättning för de minskade intäkterna, vilket är långt ifrån det beräknade intäktsbortfallet på mellan 8-9 miljarder kronor i år.

Andra satsningar med indirekta positiva effekter för ekonomin i kommuner och regioner är ett tillskott på knappt en halv miljard kronor för att fler arbetslösa ska få stöd genom matchningstjänster, extratjänster eller introduktionsjobb.

Framförhållningen behöver förbättras

Regeringen har i år redan överlämnat sex ändringsbudgetar till riksdagen på grund av den rådande pandemin. Kort framförhållning skapar i vissa fall problem i kommuner och regioner.

− Den pågående pandemin har krävt en flexibilitet såväl på nationell nivå som i kommuner och regioner. Det är samtidigt viktigt att det finns rimlig tid för att nyttja extra statsbidrag inom innevarande år och att ansökningsförfaranden är enkla. Här finns brister i statens hantering, säger Anders Knape.

SKR presenterar en ny skatteunderlagsprognos den 29 april och en Ekonomirapport den 11 maj. I Ekonomirapporten, som kommer två gånger per år, analyseras bland annat ekonomin i kommuner och regioner samt vad som krävs för att hantera ekonomiska utmaningar framöver.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.