Publicerad 25 mars 2022
Nyhet

Lika många operationer 2021 som före pandemin

Under 2021 genomfördes nästan lika många operationer i vården som åren 2017-2019, trots hård belastning av covid-pandemin. Samtidigt sökte fler personer än tidigare vård.

Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdsfrågor SKR

Emma Spak

Under 2021 genomfördes 2 386 060 operationer inom slutenvården eller som dagkirurgi. Det är i stort sett lika många operationer som åren före pandemin och en klar ökning jämfört med 2020. Det visar den statistik som regionerna skickat in till Socialstyrelsens patientregister.

– Vi såg en kraftig nedgång av den planerade vården under inledningen av pandemin våren 2020. Därefter har den planerade vården kunnat upprätthållas i hög utsträckning, trots att regionerna varit kraftigt påverkade av pandemin under långa perioder. Mycket talar för att antalet operationer och behandlingar kommer att kunna ligga på en fortsatt hög nivå i år, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fler patienter sökte vård förra året

Samtidigt som operationsantalet varit högt så har allt fler patienter sökt vård i öppenvården under 2021 jämfört med föregående år. Under 2020 genomfördes drygt 23 miljoner vårdkontakter i primärvården, 2021 genomfördes nästan 27 miljoner vårdkontakter, enligt SKR:s väntetidsdatabas. Det är en ökning med 15 procent. Även läkarbesöken i den specialiserade somatiska vården ökade under 2021 och var nästan lika många som under perioden före pandemin, enligt Socialstyrelsens statistik.

En trolig förklaring är att personer som under inledningen av pandemin valde att inte kontakta vården i högre utsträckning gjort det under 2021.

– Det är viktigt att de patienter som behöver vård också söker sig till vården. Vårdkapaciteten ökade under 2021, men vårdbehoven ökade ännu snabbare. Regionerna arbetar nu systematiskt och på ett effektivt sätt för att minska väntetiderna och korta de vårdköer som växt under pandemin, säger Emma Spak.

Att fler sökt vård, kombinerat med den ökade belastning pandemin fört med sig, har inneburit ett mycket stort tryck på såväl primärvården som slutenvården under 2021. Trots att fler patienter fått vård under 2021 jämfört med året innan så var det under 2021 ändå fler patienter som väntade på vård än tidigare och också väntade längre. Antalet genomförda operationer inom vissa områden har även under 2021 varit klart lägre än normalt, vilket framgår av Socialstyrelsens patientregister. Det gäller exempelvis slutenvårdsoperationen avseende rörelseorganens sjukdomar, där höft- och knäprotesoperationer ingår.

– Pandemin har inneburit stora ansträngningar för vårdpersonalen. Chefer och medarbetare har under två års tid arbetat dagligen med att leverera bästa möjliga hälso- och sjukvård och upprätthålla bästa möjliga arbetsmiljö, säger Emma Spak.

Parallellt med en tidvis mycket hög belastning på covid-vården och höga sjukskrivningstal genomförde regionerna förra året dessutom 11 miljoner PCR-tester samt närmare 18 miljoner vaccinationer mot covid-19.

Fakta

Socialstyrelsen redovisar uppgifter om antalet vårdkontakter i dagkirurgi respektive slutenvårdstillfällen med minst en kirurgisk åtgärdskod. Detsamma görs för läkarbesök i specialiserad vård. Uppgifterna uppdateras varje månad och en jämförelse görs med motsvarande månad under 2017-2019.

Under 2021 genomfördes 2 386 060 operationer inom slutenvården eller som dagkirurgi. Under 2020 genomfördes 2 238 097 operationer och under åren före pandemin, 2017-2019, genomfördes i snitt 2 392 472 operationer per år.

Dagkirurgi:

  • Under 2021 genomfördes 1,9 miljoner dagkirurgiska operationer. Det motsvarar närmare 100 procent av operationsvolymen under jämförelseåren 2017-2019.
  • Under 2020 genomfördes nästan 1,8 miljoner dagkirurgiska operationer. Det motsvarar 93 procent av operationsvolymen under jämförelseåren 2017-2019.

Slutenvårdsoperationer:

  • Under 2021 genomfördes cirka 476 000 operationer inom slutenvården. Det motsvarar 97 procent av operationsvolymen under jämförelseåren 2017-2019.
  • Under 2020 genomfördes nästan 465 000 operationer inom slutenvården. Det motsvarar knappt 95 procent av operationsvolymen under jämförelseåren 2017-2019.

Läkarbesök:

Antalet läkarbesök inom den somatiska specialiserade vården 2021 motsvarade 98 procent av besöksvolymen under jämförelseåren före pandemin, 2017-2019, enligt Socialstyrelsens statistik. Under 2020 var motsvarande siffra 95 procent.

Läs vidare

Sakkunnig

Fredrik Westander
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.