Publicerad 26 augusti 2021
Nyhet

Konjunkturen återhämtar sig tidigare än väntat

SKR:s nya skatteunderlagsprognos visar en klart starkare tillväxt 2021. Återhämtningen av konjunkturen går nu snabbare än vad SKR tidigare har bedömt.

Foto

Annika Wallenskog

I den nya skatteunderlagsprognosen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar i dag beräknas BNP, arbetade timmar och inkomster växa betydligt snabbare 2021 än enligt tidigare bedömningar. Den nya prognosen visar en tidigare återhämtning för den svenska ekonomin.

BNP ökar snabbare tredje kvartalet

BNP-prognosen har lyfts under året, delvis som följd av att BNP-nivån vid slutet av 2020 har justerats upp. I år har dock även konjunkturen stärkts snabbare än vad SKR förutsåg före sommaren. Utvecklingen under andra kvartalet, som SCB imorgon presenterar i Nationalräkenskaperna, ser ut att ge en fortsatt stadig uppgång. En än större ökning bedömer SKR, likt i tidigare prognoser, kommer att ske under det tredje kvartalet för såväl arbetade timmar som för BNP. SKR bedömer att den allt högre vaccinationsgraden, liksom lättnader av vissa pandemirestriktioner, kommer att ge extra skjuts åt den inhemska efterfrågan efter sommaren.

Hög tillväxt även 2022

Sammantaget reviderar SKR upp skatteunderlagstillväxten i år till 3,7 procent, vilket är en halv procentenhet mer än i förra prognosen. Upprevideringen beror på att ekonomin tagit fart tidigare än väntat. Skatteunderlagets nivå nästa år beräknas nu bli något lägre än vad SKR räknade med i april.

– Den nu pågående ökningen av smittspridning i Sverige och en del andra länder utgör en fortsatt riskfaktor även om vaccinationsgraden ökar. Sammantaget ser dock utsikterna för en fortsatt konjunkturuppgång goda ut. Inte minst talar det låga resursutnyttjandet och den expansiva ekonomiska politik för hög tillväxt även under 2022, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

Fakta

SKR gör prognoser på skatteunderlagets utveckling fem gånger om året: februari, april, augusti, oktober samt december. Nästa prognos kommer i slutet av september/början av oktober. Ekonomirapporten, som belyser regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar presenteras 19 oktober.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR