Publicerad 2 februari 2022
Nyhet

Vattendirektiv kräver flexibilitet och lokalt inflytande

Förslagen till tillämpning av dricksvattendirektivet är onödigt administrativa, kostsamma och fungerar inte i hela Sverige. SKR efterfrågar mer flexibilitet och ett ökat lokalt inflytande.

Anders Knape

Anders Knape

I sitt remissvar till utredningen En säker tillgång till dricksvatten skriver SKR att utgångspunkten för införandet av EU:s dricksvattendirektiv bör vara att förenkla för aktörerna i dricksvattenkedjan så att den administrativa bördan för de olika aktörerna inte ökar mer än nödvändigt.

– Utredningen pekar ut några myndigheter som ska avgöra hur kommuner ska göra för att införa direktivet. Det medför en uppenbar risk för att införandet av det nya dricksvattendirektivet präglas av detaljreglering och att Sverige inte tillämpar undantag och är flexibla, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR avstyrker utredningens förslag att utpeka vattenmyndigheterna som ansvariga för riskbedömningen, med mandat att besluta om riskhanteringsåtgärder i det svenska införandet av dricksvattendirektivet. Istället bör länsstyrelserna utses som ansvariga myndigheter för miljöövervakning.

SKR anser också att kommunala myndigheter bör ges förtroende och utökade möjligheter att fatta beslut om lokala undantag utifrån de förutsättningar som råder.

– De kommunala kontrollmyndigheterna besitter kunskap om lokala förutsättningar och risker som Livsmedelsverket saknar, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Michael Öhlund
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.