Publicerad 27 oktober 2021
Nyhet

Tredje dos kräver bättre framförhållning från staten

Regionerna har kapacitet att vaccinera stora grupper med en tredje dos mot covid-19, men de behöver bättre framförhållning och tydligare besked från myndigheterna.

Folkhälsomyndigheten rekommenderade i dag en tredje påfyllnadsdos för vaccinering mot covid-19 för ett flertal grupper med start redan om fem dagar.

− Regionerna har kapacitet att fortsatt vaccinera mot covid-19 i den omfattning som krävs, tillgången till vaccin är också god. Men när stora grupper ska vaccineras samtidigt behöver lokaler, personal och utrustning finnas på plats och regionerna behöver kommunicera med invånarna i god tid. Därför är det viktigt med god framförhållning från myndigheterna, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).


Vaccinationsarbetet kräver stora resurser från såväl regioner som kommuner och många grupper erbjuds nu vaccination samtidigt. Det handlar om uppsökande arbete riktat till vuxna som ännu inte vaccinerat sig, vaccination med en tilläggsdos till patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar och en tredje påfyllnadsdos till alla över 80 år samt vaccination av barn både i gruppen 12-15 år och 16-17 år.

Enligt Folkhälsomyndighetens besked i dag ska nu ytterligare grupper erbjudas vaccin med en tredje påfyllnadsdos med start 1 november. I ett första steg gäller rekommendationerna personer över 65 år samt personal på särskilda boenden, inom hemtjänst och hemsjukvård. Därefter ska fler grupper vaccineras med en tredje dos, myndigheten har dock inte gett något besked om när det kan vara aktuellt.

− Regionerna behöver få besked i god tid när vaccinationerna av olika grupper ska påbörjas och vara klara, för att kunna förbereda sina organisationer. De besked vi fått i dag är inte tillräckligt tydliga, säger Emma Spak.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Chef för hälso- och sjukvårdsfrågor

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.