Publicerad 6 april 2022
Nyhet

Regionerna donerar läkemedel till Ukraina

Samtliga regioner i Sverige har enats om att donera läkemedel till Ukraina, genom EU:s samordning för stöd till Ukraina.

Foto

Behovet av läkemedel till den ukrainska hälso- och sjukvården är stort. Genom EU:s samordning till stöd för Ukraina gjorde Socialstyrelsen nyligen en förfrågan till samtliga regioner om möjlighet att stödja med läkemedel och sjukvårdsutrustning.

Efter inventering har nu samtliga regioner enats om att donera ett fyrtiotal olika läkemedel till Ukraina från det Nationella läkemedelsförrådet. Flera av de läkemedel som den ukrainska hälso- och sjukvården nu efterfrågar finns i det Nationella läkemedelsförrådet. Under pandemin har läkemedelsförrådet byggts upp, då regionerna gemensamt köpt in kritiska läkemedel.

Donationerna bedöms inte påverka robustheten i regionernas läkemedelsförsörjning.

Regionernas gemensamma samordning av läkemedel hanteras av fyra regioner i landet; Region Skåne, Region Stockholm, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen.

Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i uppdrag att samordna transporter av läkemedel till Ukraina.

Läs vidare

Sakkunnig

Sanna Eklund
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.