Publicerad 31 mars 2021
Nyhet

Över 2 miljoner covid-tester hittills i år

Regionerna har hittills i år utfört över 2 miljoner tester för covid-19. Trots den höga belastningen är testkapaciteten god i alla regioner och de som testas får svar snabbt.

SKR har skickat en delrapport till regeringen utifrån överenskommelsen om provtagning för covid-19. Rapporten visar att regionerna hittills i år, fram till 21 mars, utfört 2 miljoner tester för pågående covid-19-infektion, så kallade PCR-tester.

Vecka 11 testades över 300 000 personer. Därutöver utför regionerna också snabbtester och antikroppstester för covid-19.

Regionerna har god kapacitet för provtagning och samtliga regioner erbjuder provtagning samma eller nästkommande vardag. Tiden för att få svar på sitt provtagna test får de som testar sig i de flesta regionerna samma dag eller dagen efter. Svarstiderna kan vara något längre i de fall provet behöver transporteras utanför regionen för analys.

– Provtagningen av covid-19 fungerar mycket väl i regionerna, tillgängligheten är god och kapaciteten är hög i hela landet. Överenskommelsen om provtagning mellan SKR och regeringen visar på hur effektivt regionerna kan arbeta när det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan olika aktörer, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Läs vidare

Sakkunnig

Sofia Medin
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR