Publicerad 9 april 2021
Nyhet

Otillräcklig satsning på kollektivtrafiken

Regeringens ökade ekonomiska stöd till kollektivtrafiken räcker inte. Det behövs större satsningar för att täcka intäktsbortfallet under coronapandemin.

Anders Knape

Anders Knape

För att undvika trängsel körs kollektivtrafiken med full omfattning trots att resandet minskat kraftigt. Regeringen meddelade i dag, fredag, att statens ersättningar för minskade intäkter från biljettförsäljning ökas från 2 till 3 miljarder kronor 2021.

− Att regeringen ökar stödet är förstås bra, men tillskottet räcker inte. Intäktstappet från biljettförsäljningen väntas bli mer än 10 miljarder kronor i år. Det riktade stödet behöver täcka hela intäktstappet för att bidra till en fortsatt stark kollektivtrafik, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

För 2020 ersatte regeringen regionerna med 3 miljarder kronor, samtidigt som intäktsbortfallet i kollektivtrafiken blev drygt 7 miljarder kronor.

Ett annat besked är att regeringen avsätter 30 miljoner kronor för att påbörja arbetet med att införa ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik.

− Det är bra att arbetet med det nationella biljettsystemet kommer igång. När det är på plats kommer det förenkla resandet och göra kollektivtrafiken ännu mer attraktiv. Det är viktigt införandet sker vid en lämplig tidpunkt och bidrar till återstarten efter pandemin. SKR bidrar gärna i arbetet med biljettsystemet och vi förutsätter att staten har en nära dialog med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Sara Rhudin
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR