Publicerad 3 september 2021
Nyhet

Kommunala arbetsmarknadsinsatser behövs

Närmare 100 000 personer fick 2020 stöd från kommunernas arbetsmarknadsenheter. Det visar den årliga sammanställningen av kommunernas arbetsmarknadsstatistik.

Monica Sonde.

Monica Sonde

– Kommunerna tar ett stort ansvar för arbetsmarknadspolitiken, trots att den är ett statligt ansvar. Framförallt gäller det för grupper som står långt från arbetsmarknaden och behöver extra stöd. säger Monica Sonde, chef på avdelning för utbildning och arbetsmarknad på SKR

Kommunernas nettokostnad för arbetsmarknadsinsatser uppgick 2020 till 4,9 miljarder kronor. Drygt 96 300 personer deltog i olika kommunala arbetsmarknadsinsatser under 2020. Siffrorna bygger på inrapporterad statistik från 248 av landets 290 kommuner.

Cirka 52 800 personer har under året skrivits ut från de kommunala arbetsmarknadsinsatserna. 35 procent av avslutade ärenden har börjat arbeta eller studera. De vanligaste åtgärderna var arbetsprövning/-träning, hjälp att söka jobb, ordna praktikplatser och stöd till praktikanter och handledare på arbetsplatser.

Statistiken visar tydligt att det är personer som står långt från arbetsmarknaden som deltar i kommunernas arbetsmarknadsåtgärder. Nästan hälften av alla deltagare saknar gymnasieutbildning, varav 24 procent har en icke fullgjord grundskoleutbildning. 51 procent av deltagarna har varit arbetslösa mer än 24 månader innan inskrivning i kommunernas arbetsmarknadsinsatser.

– 2020 var ett turbulent år med pandemi och osäkerhet inom arbetsmarknadspolitiken. Nu måste kommunerna snabbt få besked om sin framtida roll inom arbetsmarknadspolitiken. Kommunerna har väntat länge nog och måste få förutsättningar för att planera inför kommande verksamhetsår, säger Monica Sonde.

Fakta

Kommunal arbetsmarknadsstatistik samlas in av Sveriges Kommuner och Regioner en gång per år. Totalt 248 av Sveriges totalt 290 har bidragit med uppgifter för verksamhetsåret 2020. Det motsvarar 93 procent av Sveriges befolkning. Statistiken publiceras och är tillgänglig för alla i kommun- och regiondatabasen Kolada.

Databasen innehåller information om målgrupper kommunerna arbetar med, vilka insatser som erbjuds hur arbetet är organiserat och vilka resultat som uppnås. Statistiken sammanfattas även årligen i rapporten ”Kommunal arbetsmarknadsstatistik”.

Läs vidare

Sakkunnig

Per Överberg
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR