Publicerad 28 maj 2021
Nyhet

Bra med delad digital information inom vård och omsorg

SKR ser positivt på förslaget från utredningen Informationsöverföring inom vård och omsorg. En ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som kan delas digitalt behövs.

Foto

Anders Knape

SKR välkomnar i stora delar förslaget om att kunna dela sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation digitalt.

– Det finns stora fördelar med en ny lag om informationsöverföring både för patienter och omsorgstagare men även för medarbetare i vård och omsorg som idag är hänvisade till ålderdomliga och tidskrävande sätt att utbyta viktig information. Det här är ett första steg som både kan bidra till ökad kvalitet för enskilda och möjliggöra bättre uppföljning av insatser inom vård och omsorg, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, (SKR).

Möjligheten för vård- och omsorgsgivare att få dela information om patienter och omsorgsmottagare mellan sig elektroniskt har efterfrågats länge av kommuner och regioner. Verksamheter inom hälso- och sjukvården och omsorgen kan med förslagen tillgängliggöra nödvändig information för goda vård- och omsorgsinsatser och kvalitetsuppföljningen kan ske på ett mer fullständigt och effektivare sätt.

Dagens informationsöverföring mellan aktuella verksamheter är många gånger ineffektiv eller ofullständig vilket kan leda till att enskildas vård och omsorg får sämre kvalitet.

Obligatorisk lagstiftning

Förslaget från utredningen grundas på att det ska vara frivilligt för vård- och omsorgsgivare att använda de utökade möjligheterna att elektroniskt dela dokumentation. Men SKR anser inte att offentligt finansierade utförare ska kunna välja om de vill ingå i tillämpningsområdet för den nya lagen.

Lagen bör vara obligatorisk och finansieringsprincipen ska gälla. Utförarna ska ha en skyldighet både att ingå i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och att lämna ut efterfrågad för kvalitetsuppföljning.

– Det pågår ett omfattande omställningsarbete inom regioner och kommuner till en god och nära vård som bygger på ett närmande mellan verksamheterna inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. En modern lagstiftning för att dela informationen är därför nödvändig för att omställningen ska kunna göras fullt ut, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Patrik Sundström
Digitalchef

Pål Resare
Förbundsjurist

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR