Publicerad 30 november 2020
Nyhet

Avgörande frågor återstår efter Migrationskommittén

Staten måste dra lärdom av gymnasielagens konsekvenser för kommunala verksamheter och ta ansvar för en långsiktig ordning vad gäller mottagande och etablering.

Anders Knape, ordförande SKR

Anders Knape

SKR ser att det finns flera viktiga frågor som regeringen behöver hantera i den fortsatta beredningen av Migrationskommitténs betänkande.

Utredningen föreslår att individen ska uppfylla vissa krav på bland annat språk och samhällskunskap för att få permanent uppehållstillstånd. Hur det ska kontrolleras framgår inte men det förs resonemang kring att kraven ska kopplas till betygssättning och kunskapsprov inom sfi och samhällsorientering. Här måste regeringen dra lärdom av de konsekvenser som gymnasielagen har fått för kommunala verksamheter.

– Idag vilar ett stort ansvar på skolpersonalens axlar när möjligheten att få stanna i Sverige kopplas till betygsättning och bedömning av deltagande i viss utbildning. Ansvaret för att bedöma om en person har tillräcklig språk- och samhällskunskap för att få stanna permanent i Sverige ska ligga på staten, säger Anders Knape, SKR:s ordförande.

Regeringen behöver vidare ta nya initiativ för att säkerställa ett bättre mottagningssystem och bra villkor för etablering och integration för de som vill bosätta sig i Sverige. Det måste finnas tydliga och förståeliga regler, individer ska inte riskera att hamna mellan stolarna.

Det behövs också en jämnare fördelning av nyanlända mellan kommuner, ytterligare begränsningar av ebo, samordnade etableringsinsatser måste fungera över hela landet och möjlighet att anpassa etableringstidens längd efter behov. Coronapandemin, med större utmaningar på arbetsmarknaden, har ökat dessa behov.

– Det behövs samverkan och konstruktiva lösningar hos både stat och kommun för att inte fler ska hamna i bidragsberoende eller utanförskap. Med ordning och reda i mottagningssystemet skapas också legitimitet för en framtida migrationspolitik. säger Anders Knape.

Fakta

Migrationskommittén har haft i uppdrag att ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Utgångspunkten för uppdraget har varit att migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv. Källa: regeringen.se

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR