Publicerad 14 mars 2021

SKR:s framtida lokalbehov

Ambitionen med nya lokaler för SKR är att samla hela SKR:s verksamhet, bland annat en omfattande kurs- och konferensverksamhet, samt SKR:s dotterbolag som idag är spridda på olika platser.

Arbetet med ett nytt hus för SKR fortsätter. SKR:s dotterbolag Slussgården har en option att köpa fastigheten Snäckan 8 vid Tegelbacken i Stockholm.

På grund av pågående rättsliga processer har tidsplanen för köpet av fastigheten förskjutits. Skanska, som ska bygga huset, bedömer nu att inflyttning kan ske år 2028. Det är en betydande försening, men förändrar inte SKR:s planer. Det avtal som Slussgården har med Skanska ligger fast.

Ambitionen med nya lokaler för SKR är att samla hela SKR:s verksamhet, bland annat en omfattande kurs- och konferensverksamhet, samt SKR:s dotterbolag som idag är spridda på olika platser i Stockholm. Med ett nytt hus får SKR tillräckligt med plats och ett mer hållbart och långsiktigt mer ekonomiskt utnyttjande av lokalerna.

Köpet finansieras med en blandning av Slussgårdens eget fastighetskapital och lån, inte av SKR:s medlemsavgifter. När Skanska nu gör bedömningen att nybyggnationen försenas till 2028 innebär det inga extra kostnader för SKR eller Slussgården. SKR:s nuvarande fastighet på Hornsgatan 20 har besiktigats för att ta reda på vilket underhåll som är nödvändigt att göra de närmaste åren när tidsplanen nu förskjutits. Bland annat kommer en del tekniska installationer, bland annat tätskikt, hissar och ventilation att ses över. Det kommer att ske fram till 2023.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset