Publicerad 9 april 2019

Yrkes-SFI i Skåne

I Skåne har ett flertal aktörer gått samman för att erbjuda nyanlända svenskundervisning med yrkesinriktning. Samarbetet Yrkes-SFI i Skåne har utvecklat utbildningar som erbjuder individanpassade vägar ut i arbetslivet.

Exemplet i korthet

Yrkes-Sfi i Skåne startade som projektform 2015 men övergick 2016 till permanent verksamhet inom Kommunförbundet Skåne. Idag deltar alla 33 kommuner i Skåne och en kommun i Blekinge. Syftet är att förkorta vägen till arbete, företagande eller fortsatt utbildning genom att lära sig svenska i kombination kunskaper om arbetsmarknaden och yrkesområdet. Det erbjuds utbildningar inom tre spår och verksamheten har idag haft drygt 1800 deltagare sedan den startades.

Bakgrund

Yrkes-Sfi i Skåne är en regional samverkansorganisation för yrkesinriktad sfi i kombination med yrkesutbildning. Under juli 2015 till juli 2016 drevs Yrkes-SFI i projektform med Malmö stad som projektägare. Under projekttiden ökade antalet medverkande kommuner och i slutet av perioden deltog 32 skånska kommuner, sedan 2017 är alla 33 skånska kommuner med. Initialt under projekttiden har fokus legat på att starta utbildningar, säkerställa rutiner samt att underlätta samarbetet mellan berörda aktörer.

Genomförande

I juli 2016 blev Yrkes-sfi en permanent verksamhet inom Kommunförbundet Skåne med deltagande av samtliga skånska kommuner. Verksamheten finansieras av deltagande kommuner, Länsstyrelsen Skåne samt Region Skåne. Varje enskild huvudman sätter sitt eget pris för utbildningen. Yrkes-sfi i Skåne innefattar ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Lärosäten Syd.

Sedan Yrkes-sfi blev en permanent verksamhet har fokus legat på att utveckla rutiner för samarbete mellan aktörerna och på att starta fler utbildningar. Bland annat startades ett nätverk för studie- och yrkesvägledare/arbetsförmedlare samt utbildningsanordnarnätverk.

I dag erbjuds olika utbildningar inom tre spår:

  • Arbetsmarknadsutbildning med integrerad sfi är en yrkesinriktad utbildning där Arbetsförmedlingen är huvudman för yrkesdelen och ansvaret för sfi ligger hos en kommun eller en folkhögskola.
  • Yrkesvux med integrerad sfi är en yrkesutbildning med gymnasiala yrkeskurser. Kommunen är huvudman för yrkesdelen och ansvaret för sfi ligger hos en kommun eller en folkhögskola.
  • Akademikerspåret är en yrkesinriktad utbildning för sfi-deltagare med högre utbildning från hemlandet. En kommun eller folkhögskola ansvarar för utbildningen i samarbete med andra aktörer

De har utbildningar inom flera olika branscher, bland annat yrkes-sfi för industriteknik, restaurang, barn och fritid, finsnickeri samt vård och omsorg. Anmälningar till Yrkes-sfi görs via en digital webbanmälan som både hemkommunen och Arbetsförmedlingen tar del av.

Det här har arbetet lett fram till

Sedan Yrkes-sfi startades har verksamheten haft drygt 1800 deltagare. Processledaren märkte att det som deltagarna uppskattar mest är att språkutbildning och yrkesintroduktion sker på samma plats. Eftersom individen inte alltid har fullständig information om processen blir Yrkes-sfi en möjlighet att samla insatser och information.

– Det finns några utmaningar för Yrkes-sfi framöver, berättar Jan-Åke Johansson, avdelningschef kommunförbundet Skåne. Det handlar bland annat om att hitta sfi- lärare med rätt kompetens, svårigheter kopplade till upphandling och de tillfälliga uppehållståndens effekter för nyanländas incitament att delta i Yrkes-sfi. Verksamheten utvecklas därför ständigt för att ge deltagare förutsättningar till en snabbare väg till yrkeslivet och svenska språket.

Processledaren lyfter samarbetet med Arbetsförmedlingen som en av styrkorna i verksamheten.

- Vi har väldigt god kontakt och Arbetsförmedlingen deltar på alla nivåer i arbetet. Vi försöker att inte hamna i konkurrens utan se till vad som är bäst för individen.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Jan Nilsson
Projektledare
Lärande, arbetsliv och integration
Kommunförbundet Skåne
0728- 85 48 29Jan.nilsson@kfsk.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2015 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel