Publicerad 9 april 2019

VIDA har sammanfört offentlig verksamhet med civila samhället i Stockholms län

I projektet Välj inkludering, delaktighet och aktivitet (VIDA) har nyanlända matchats med aktiviteter i föreningslivet. Syftet var att skapa fler möjligheter att träna språk, förbättra sin hälsa och utöka sina sociala nätverk. Projektet avslutades i februari 2019 och var ett samarbete mellan Länsstyrelsen, kommuner, myndigheter och civilsamhället i Stockholms län.

Projektet i korthet

Projektets idé är att nyanländas engagemang i civilsamhället främjar språkträning, nätverkande och hälsa, vilket skapar bättre förutsättningar för social inkludering och för att hitta och få ett arbete. Projektet genomfördes av Länsstyrelsen i Stockholm i samverkan med kommuner, myndigheter och civilsamhället under drygt två år. VIDA har finansierats av Asyl-, migrations- och integrationsfonden och bygger på NAD-metoden från Skåne.

Bakgrund

Att veta hur civilsamhället fungerar i Sverige och hitta rätt kontakt kan vara svårt som nyanländ. Förhoppningen var att samverkan mellan offentlig verksamhet och det civila samhället skulle möjliggöra fler former för engagemang och vägar till föreningslivet.

Genom att delta i civilsamhällets verksamheter kan nyanlända personer ges möjlighet att öva svenska, få användning för sina kompetenser och utöka sina sociala nätverk. VIDA-modellen bygger på NAD-metoden (Nätverk – Aktivitet – Delaktighet) som tagits fram i Skåne.

Genomförande

Syftet med VIDA var att bygga upp en samverkansmodell där nyanlända kan ta del av föreningsaktiviteter i sin etableringsplan eller i en kommunal ”handlings-/åtgärdsplan”. Nyanlända som har en etableringsplan eller en kommunal handlings-/åtgärdsplan kan utifrån intresse delta i en föreningsaktivitet några timmar i veckan som komplement till exempelvis SFI-studier.

Projektet ägdes av Länsstyrelsen i Stockholm i samverkan med Arbetsförmedlingen, civilsamhällsorganisationer och kommuner i Stockholms län. Projektet har varit fördelat i tre noder i Stockholms län: nod Stockholm (Stockholms stad), nod väst (Sundbyberg, Solna och Ekerö) och nod ost (Danderyd, Täby, Vaxholm, Norrtälje, Österåker).

Det bygger på att föreningar anmäler VIDA-aktiviteter till en föreningssamordnare som står i kontakt med den offentliga part som har potentiella deltagare. Föreningar som erbjuder VIDA-aktiviteter, vilket oftast är aktiviteter inom ordinarie verksamhet, har samlats i en databas som fungerat som ett gemensamt arbetsverktyg för föreningssamordnarna. Föreningssamordnarna är nyckelpersoner i projektet, matchar deltagare med lämpliga föreningar och kan även arbeta uppsökande för att hitta en passande förening utifrån önskemål som enskilda individer uttryckt. Föreningssamordnarna och projektledarna har under arbetets gång träffats i nätverk för att bolla olika utmaningar.

De tre noderna har samma information, anmälningsprocedur och rutiner men arbetet har också anpassats efter lokala förutsättningar och utvecklats regionalt.

VIDA har utvärderats av följeforskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola som har följt arbetet under projektets gång. Arbetet har följts upp med enkäter och intervjuer med deltagarna, föreningsrepresentanter, socialtjänsten/kommunrepresentanter och Arbetsförmedlingen.

Det här har arbetet lett fram till

Under projektet har över 600 personer matchats. Enkätsvaren i slutrapporten från följeforskningen förmedlar en huvudsakligen positiv bild och att de allra flesta deltagarna tyckte om att få göra en föreningsaktivitet i sin plan.

– I början såg vi att vi nådde ut till fler män. Vi har därför jobbat aktivt med jämställdhet och att få fler kvinnliga deltagare. Vi har exempelvis bjudit in till informationsmöten med enbart kvinnor, samt erbjudit aktiviteter enbart för kvinnor vilket har medfört fler kvinnliga deltagare även till andra aktiviteter, berättar Annika Rosbring projektledare i Stockholms stad.

Samverkan mellan de olika aktörerna är kärnan i projektet vilket har varit både en framgångsfaktor och utmaning i projektet. Att få in en föreningsaktivitet under etableringsprocessen lyfts av projektledaren som en framgång där VIDA kan tillföra det mjuka stödet i vardagslivet och ett bredare kontaktnät.

– En framgångsfaktor tror jag är att VIDA-modellen är konkret och praktisk. Det bygger också på individens egna intresse, berättar Annika Rosbring.

Arbetet med VIDA fortsätter nu i alla de tre noderna då vi sett att det är en framgångsrik modell. Modellen justeras något efter lokala behov, men kärnan i att samverka med civila samhället genom att erbjuda nyanlända personer en föreningsaktivitet i plan fortsätter.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Annika Rosbring
Projektledare
Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad
076- 12 35 480annika.rosbring@stockholm.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2016-08-01 - 2019-02-01
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel