Publicerad 8 april 2019

Unga nyanlända guidar seniorer i IT-relaterade frågor i Örebro kommun

IT-Guide ger dubbla vinster för nyanlända ungdomar och seniorer i Örebro kommun. Syftet är att föra samman relativt nyanlända ungdomar med seniorer där ungdomarna arbetar som IT-guider.

Exemplet i korthet

Sedan 2018 driver Örebro kommun i samverkan med föreningen Enter Sweden internetcafé för seniorer. Nyanlända ungdomar arbetar som IT-guider och hjälper seniorer med IT-relaterade frågor. Syftet med arbetet är att främja integrationen och öka den digitala delaktigheten för seniorer.

It-guide är ett upphandlingsavtal mellan Örebro kommun och föreningen Enter Sweden. IT-Guide finns i flera kommuner som Eskilstuna, Lindesberg, Hallsberg och Nynäshamn som projekt.

Bakgrund

Internetcaféet har till uppgift att öka och utveckla den digitala delaktigheten hos seniorer som kan underlätta vardagen för den äldre, öka trygghet och öka integriteten. Att få känna sig mer delaktig, självständig och kunna ta del av vad som finns i samhället genom digital väg. Att öka IT-kunskapen hos seniorer ligger i linje med det koncept kring e-hälsa som Örebro kommun anammat: "Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik".

Internetcaféet syftar också till att förbättra nyanlända ungdomars språkkunskaper och ge dem ingångar i arbetslivet. Genom möten mellan seniorer och nyanlända blir internetcaféet en naturlig och integrerad del i möteskulturen.

Genomförande

Målgrupperna är medborgare som är seniorer och som behöver utveckla sin digitala kunskap samt ungdomar på gymnasieskolans Språkintroduktion.

Örebro kommun har goda erfarenheter av internetcafé med nyanlända ungdomar och har haft ett mångårigt samarbete med Enter Sweden. De har sett betydelsen av mötet mellan seniorer och ungdomarna. Uppdraget att genomföra upphandlingen gavs av programdirektör i september 2017. Året därpå tecknade Örebro kommun genom Upphandlingskontoret ett avtal med Enter Sweden om ”Digitalisering för seniorer med nysvenska ungdomar som stöd”. Avtalet löper till och med juni 2022 och kan sägas upp tidigast efter två år.

Internetcafé för seniorer hålls totalt två gånger per vecka där kan ungdomarna hjälpa till med IT-relaterade frågor. En gång i veckan har de internetcafé på Stadsbiblioteket i Örebro. Varannan vecka driver Vård och omsorg Örebro kommun även tre träffpunkter för seniorer.

– Samtidigt som äldre får hjälp, råd och stöd när det gäller att använda internet ger det dubbla vinster genom att förbättra nysvenska ungdomarnas språkkunskaper. Det ger ungdomarna ingångar i arbetslivet och svensk kultur samt skapar delaktighet, utveckling och lärande, säger Anneli Nyman, Handläggare Kultur för seniorer i Örebro kommun.

Antal besökare är runt fem till tio seniorer och två till tre IT-guider per gång. Guidning ska ske utifrån den tekniska utrustning som senioren har. Det innebär att ungdomarna ska kunna ge vägledning utifrån olika tekniska plattformar. Det är föreningen Enter Sweden som genomför aktiviteterna, rekrytering och utbildning av IT-guiderna.

Det här har arbetet lett fram till

Örebro kommun ser att arbetet i samverkan med IT-Guide bidrar till:

  • Ökade IT-kunskaper bland seniorer ger möjlighet till en större självständighet i allt högre ålder. Att vara aktiv på internet hjälper till att bli mer självständig i allt högre ålder, som till exempel att utföra olika typer av ärenden såsom e-hälsa, beställa mat, köpa biljetter och sköta bankärenden. Att kunna kommunicera digitalt innebär att ensamheten och isoleringen för äldre kan minska.
  • Generationsmöten.
  • Nyanlända ungdomar får utveckla det svenska språket och får en ingång till samhället och arbetslivet.
  • Ett ökat intresse bland ungdomarna att arbeta inom vården.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Anneli Nyman
Handläggare Kultur för seniorer
Örebro kommun, Frivillig och hälsofrämjande enhet
019-21 35 01anneli.nyman@orebro.se

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Social hållbarhet
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2018 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel