Publicerad 9 april 2019

Stödboende för ungdomar som omfattas av gymnasielagen i Säffle kommun

Säffle kommun har öppnat ett stödboende för de ungdomar som omfattas av den så kallade gymnasielagen.

Exemplet i korthet

Säffle kommun har tagit beslut om att erbjuda stödboende till de ungdomar som omfattas av den så kallade gymnasielagen. Beslutet togs under hösten 2018 och gäller till och med 2019.

Bakgrund

Socialtjänsten i Säffle kommun fick många frågor om boende och ekonomi gällande ungdomar som omfattas av gymnasielagen. Handläggarna lyfte då frågorna för att få klarhet i hur de skulle besvaras.

Genomförande

Till en början rekommenderades ungdomen att själv hitta boende. Kommunen ansåg dock att boende är en förutsättning för att ungdomarna ska klara sina gymnasiestudier. De bedömde även att målgruppen hade svårt att ordna boende på egen hand. Med bakgrund av detta beslutade kommunen att ordna ett stödboende för de ungdomar som beviljats uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Beslutet togs under hösten 2018 och gäller till och med 2019.

Stödboendet finansieras med medel från kommunstyrelsen. Kommunen omvandlade ett tidigare HVB-hem och boendet är idag färdigställt för att flytta in. För att ungdomen ska beviljas boende ska ungdomen vara anvisad kommunen och hen ska studera på gymnasieskolan.

Kontaktpersoner

Elin Connedal
Socialt ansvarig socionom & verksamhetsutvecklare
Säffle kommun
elin.connedal@saffle.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Ämne
Barn och unga, Gymnasieskola
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2018 - pågående
Verksamhetsområde
Integration, Skola

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel