Publicerad 9 april 2019

Stärkt samarbete mellan aktörer gör att fler nyanlända stannar kvar i Åre

Åre kommun har satsat på att skapa ett sammanhängande system, där olika aktörer samarbetar och strävar mot ett gemensamt mål.

Exemplet i korthet

Åre kommun skapat ett sammanhängande system där olika aktörer samarbetar för att stötta nyanlända och matcha personerna med det lokala näringslivet. Därigenom har kommunen nått sitt mål att få fler nyanlända att stanna kvar i kommunen.

Filmen är från SKR:s besök i Åre i januari 2018. Längd cirka 10 minuter.

Bakgrund

Åre vill ta tillvara på de nyanlända och få personerna att stanna i kommunen.

– Målet är att alla nyanlända som kommer till kommunen ska bo kvar, säger Mattias Sjölundh, enhetschef för inflyttarservice i Åre kommun.

Tidigare var kommunen en transitkommun och nyanlända bodde endast kvar i Åre i några månader. Detta ville kommunen förändra.

– Om vi ska ta emot flyktingar vill vi göra det på ett bra sätt, säger Martin Söderström, tillväxtchef i Åre kommun.

Genomförande

Arbetet koordineras av inflyttarservice, en enhet som tillhör tillväxtavdelningen i Åre kommun. Arbetet har delats upp i två team. Det ena är basteamet som har stort fokus på att skapa trygghet och stötta med grundläggande information. Det andra är sysselsättningsteamet som jobbar med praktik och arbetsliv, både i nära kontakt med personerna, näringslivet och de kommunala verksamheter.

– Vi har skapat ett sammanhängande system där vi har sett till att arbetsförmedlingen, våra egna enheter och alla som jobbar med nyanlända möts och diskuterar runt samma bord, säger Mattias Sjölundh. Det har funnits ett behov av att fylla vissa luckor och att vara ute bland företagen och stötta dem i mottagandet av nyanlända.

Kommunens etableringskoordinatorer arbetar i nära samarbete med näringslivs-amordnarna. Tillsammans har de byggt upp ett nätverk vilket gör att de har fler kontaktytor och kan vara snabbare att hjälpa företag och lyssna på deras behov.

Etableringskoordinatorerna matchar rätt individ med näringslivet och hjälper personerna att komma till rätt arbetsplats. I mötet med en ny person bjuder de in arbets-örmedlingen och SFI för att göra kartläggningen tillsammans. Samarbetet gör det effektivt för oss men också för individen som slipper berätta sin historia för flera instanser, berättar Kicki Lundström Persson, etableringskoordinator och projektledare i Åre kommun.

Det här har arbetet lett fram till

Satsningarna har gett goda resultat och majoriteten av de nyanlända stannar nu kvar i kommunen. Mattias Sjölundh betonar att ett sammanhållet system där alla samarbetar är en viktig och avgörande faktor för att lyckas. Föreningsliv, näringsliv och kommunen har en gemensam strävan och mål. Det har också varit viktigt att anpassa arbetet till de lokala förutsättningarna.

Kontaktpersoner

Martin Söderström
Tillväxtchef
Åre kommun
0647-162 43

Mattias Sjölundh
Enhetschef Inflyttarservice
Åre kommun
0647-162 48

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2017 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel