Publicerad 19 februari 2020

Språk i kombination med praktik – en effektiv metod i Örebro

Genom projektet ”Vägen till svensk legitimation” erbjuder Region Örebro språkutbildning i kombination med praktik i klinisk träning.

Exemplet i korthet

Region Örebro län har genom projektet ”Vägen till svensk legitimation” skapat ett program där språkutbildning integreras med klinisk träning och patientsäkerhet för utlandsutbildade legitimationspersonal som är på väg att kvalificera sig för svensk legitimation. Regionen har anställt två språklärare och den utvecklade stödstrukturen har nu implementerats i ordinarie organisation. Under projekttiden har 60 personer med utbildning inom hälso- och sjukvård deltagit i programmet.

Bakgrund

Region Örebro län såg ett behov av att möta behov av kompetensförsörjning genom integration. I januari 2016 startade Regionen därmed ”Vägen till svensk legitimation” i syfte att utveckla en stödstruktur för att på ett effektivt sätt ta tillvara och stärka möjligheterna för utlandsutbildad sjukvårdspersonal att snabbare kvalificera sig för svensk legitimation.

Språkutbildning i kombination med praktik

Ett urval av deltagare erbjuds en kurs som är 20 veckor. Kursen består av vårdinriktad språkutbildning där de teoretiska delarna varvas med praktik i klinisk träning. Målet är att deltagarna uppnår nivå C1 i Svenska, som krävs för att komma få svensk legitimation, samt får en introduktion till svensk hälso- och sjukvård. Tre dagar i veckan tränar deltagarna svenska genom teori och praktik på kliniska träningscentrum (KTC). Utöver det erbjuds två dagars praktik för att få en introduktion till arbetslivet.

Övningarna på KTC filmas och analyseras vilket möjliggör diskussioner och frågor för att utveckla språket i specifika situationer. Helena Svensson, som är HR strateg på Region Örebro, lyfter detta som en mycket effektiv pedagogik.

– Språklärarna kan tillsammans med deltagarna och läkare eller sjuksköterskor som arbetar på KTC backa bandet och analysera olika situationer. På så vis får språklärarna en förståelse för viktiga begrepp och vad deltagarna kan behöva öva mer på.

Den effektiva pedagogiken gör att merparten av deltagarna lyckas gå från nybörjarnivå till nivå C1 i svenska på 20 veckor. Regionen har anställt två språklärare som lägger upp utbildningen tillsammans med personal på det kliniska träningscentret. Språklärarna erbjuder även språkstödjande insatser till befintlig personal med svenska som andraspråk. Exempelvis anordnas språkluncher, individuella övningar, gruppaktiviteter samt stöd till arbetsplatser för att öka kunskapen om god språkmiljö.

Flexibelt arbetssätt lyfts som en framgångsfaktor

Helena Svensson beskriver att ledningen och arbetssättet har tillåtit dem att vara kreativa inom projektets ramar.

– Vi har ett agilt arbetssätt vilket betyder att vi inte har haft en fast utvecklingsstrategi från början. Det har tillåtit oss att pröva oss fram under projektets gång. Vi har tagit med delar som vi anser viktiga, testat olika metoder och gjort om.

Ett resultat av detta är ett deltagarstyrt nätverk inför kunskapsprovet. Under projektets gång har deltagarna skapat ett nätverk som drivs av dem själva. Nätverket har varit viktigt för deltagarna för att förbereda sig inför kunskapsprovet som de behöver göra för att få en svensk legitimation.

– Nätverket initierades och leds av deltagarna. De utser en studieledare och gör en gemensam plan med aktiviteter som stärker deltagarna inför kunskapsprovet. KTC bistår med lokaler, ger nätverket tillgång till det medicinska biblioteket och en digital lärplattform. Inför det praktiska delmomentet i kunskapsprovet erbjuder KTC särskilda kliniska träningstillfällen. Nätverket är närmast en social innovation som vi inte hade kunnat se framför oss eller skriva fram som en aktivitet från start. berättar Helena Svensson.

Under projekttiden 2016-2019 har 60 personer deltagit i programmet varav majoriteten är läkare med utbildning utanför EU.

Under de två första åren bedrevs verksamheten i en omfattande projektorganisation. Därefter har projektorganisationen successivt skalats ner och verksamheten kan nu fortsätta inom ramen för ordinarie organisation.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Helena Svensson
HR-strateg Kompetensförsörjning, HR-staben
Regionkansliet, Region Örebro län
019-602 71 85
helena.svensson@regionorebrolan.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Personal- och kompetensförsörjning
Exempel från
Region
Tidsperiod
2016 - december 2019
Verksamhetsområde
Arbetsgivarfrågor

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel