Publicerad 22 augusti 2019

Söderhamn möter efterfrågan på information genom webbplats på flera språk

Webbplatsen "informationsoderhamn.se" beskrivs som en lillasyster till informationsverige.se. På webbplatsen finns omfattande lokal information på sex olika språk.

Exemplet i korthet

För att möta efterfrågan på kommunal information togs webbplatsen ”informationsoderhamn.se” fram. Webbplatsen riktar sig till nyanlända och asylsökande eller andra som är i behov av information på olika språk. Informationen har översatts till 6 olika språk.

Därför gjorde vi det

I en undersökning listades frågor som ställdes av asylsökande och nyanlända hos kommunens olika verksamheter samt andra relevanta aktörer som exempelvis Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Ungefär hälften av frågorna ställdes på fel ställe. Exempelvis ställdes frågan ”Hur får jag plats på förskolan?”, på Försäkringskassan medan förskolan fick svara på ”Hur får jag bostadsbidrag?”.

Resultatet av undersökningen visade också att det finns en efterfrågan på kommunal information på olika språk och att personal i kommunen och myndigheter behöver ett verktyg att hänvisa till när det gäller frågor utanför sin egen verksamhet.

Så gjorde vi

Genom att använda statliga medel kunde en projektledare anställas med uppdrag att ta fram en unik webbplats. ”Vi känner inte till att någon annan kommun tidigare gjort något liknande” säger Karin Olsson, integrationssamordnare. Projektledaren samlade in information från kommunens olika förvaltningar och organisationer samt knöt till sig praktikanter med olika språkbakgrund.

Upphandling av mallar till en ny webbplats gjordes och flera extratjänster anställdes för att översätta all insamlad information till fem olika språk (engelska, arabiska, dari, somaliska och tigrinska). Översättarna blev snabbt producenter, referensgrupp och målgrupp för webbplatsen.

Målgruppen är nyanlända och asylsökande eller andra som är i behov av information på olika språk om kommunens verksamheter, som exempelvis barnomsorg, bostäder, renhållning och bredband.

Så blev det

Webbplatsen innehåller bland annat ett femtontal olika kartor över alla grundskolor, busslinjer och idrottsanläggningar i kommunen, men också till relevant myndigheter. Kartorna är interaktiva med bilder och länkar till kartans mål.

Den lanserades i november 2017 och de håller nu på att vidareutveckla informationsöderhamn.2.0. Det innebär att vi ska ut på fältet och göra mera fysiska möten med målgruppen nyanlända i Söderhamn, säger Karin Olsson, integrationssamordnare i Söderhamns kommun.

Våra viktigaste slutsatser

I och med webbplatsen har vi fått en översättarfunktion i kommunen. Den bemannas av extratjänster och andra som deltar i arbetsmarknadsåtgärder. Det är mycket uppskattat och de gör översättningsjobb utöver sajten, främst till skolan, berättar Karin Olsson.

- Vi märkte snabbt att man hela tiden måste påminna att informationen som efterfrågas finns på webbplatsen. Det gäller båda målgruppen nyanlända, medarbetare och civilsamhället, avslutar Karin Olsson.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Karin Olsson
Integrationssamordnare
Kommunstyrelseförvaltningen, samhällsplaneringsenheten
Söderhamn kommun
0270-751 66070-695 76 21karin.m.olsson@soderhamn.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2017 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel