Publicerad 17 mars 2020

Självtest för HPV-virus når allt fler

Region Skåne skickar ut självtest för HPV-analys till kvinnor som inte lämnat prov på sju år. Nu vill regionen prova att erbjuda kvinnor självtest som alternativ till prov på barnmorskemottagning. Målet är att förebygga livmoderhalscancer och frigöra tid för barnmorskor.

Sammanfattning

Varje år får cirka 450–550 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer. Samtidigt får cirka 30 000 kvinnor besked om att de har cellförändringar. Genom att upptäcka detta tidigt kan kvinnorna få behandling och många cancerfall undvikas.

Region Skåne erbjuder sedan 2016 alla kvinnor mellan 30 och 70 år regelbunden cellprovskontroll med HPV-analys. Sedan 2018 blev det rutin i ordinarie verksamhet att skicka självtest till alla kvinnor som inte lämnat prov på sju år. Regionen har under 2019 utökat målgruppen för självtest. Detta för att kunna erbjuda fler alternativ för målgruppen.

Arbetssättet präglas av en testkultur, där nya metoder successivt prövas och utvärderas för att utveckla verksamheten.

Bakgrund

Hösten 2015 införde Socialstyrelsen ett nytt nationellt vårdprogram där HPV-analys blev en del av en gynekologisk hälsokontroll. Enligt myndighetens beräkningar skulle detta kunna hindra cirka 30 dödsfall per år i Sverige.

Region Skåne insåg omedelbart fördelarna och införde HPV-analys som rutin i februari 2016.
För att nå de kvinnor om inte dök upp efter kallelse skickar man nu ett självtest till alla som uteblivit från kontrollen under sju år i rad. Arbetet inleddes år 2017 med ett projekt med 6 000 slumpmässigt utvalda kvinnor som uteblivit från kontroll. Kvinnorna fick testet hemskickat per post och cirka 13 procent (knappt 800 kvinnor) valde att göra provet och skicka in det för analys. Själva testet tillverkas av en kommersiell aktör på marknaden.

Genomförande

Gunilla Bodelsson, specialistläkare och verksamhetschef för Klinisk genetik och patologi, ansvarade för utskick och analys och responsen från kvinnorna motsvarade i stort sett hennes förväntningar.

– Det var första gången vi använde oss av självtest. I gruppen som skickade in prover, hittade vi en högre andel kvinnor med förekomst av HPV än i gruppen som tidigare testat sig, säger hon och tillägger fler och fler väljer att skicka in prov för analys när metoden har blivit mer känd.

Arbetet på cytologiavdelningen genomfördes i samarbete med medlemmar ur regional styrgrupp för cervixcancerprevention, barnmorskemottagningar och Klinisk mikrobiologi.
Projektet fick också stöd av regionens hälso- och sjukvårdsnämnd som bland annat bekostade en projektledare på deltid, samt medel för utskick och anpassning av IT-system.

Det här har arbetet lett fram till

Ordinarie rutin sedan 2018

År 2018 blev det rutin i ordinarie verksamhet att skicka självtest till alla kvinnor som inte lämnat prov på sju år. Det första året – 2018 – omfattade gruppen 20 000 kvinnor varav 17 procent (cirka 3 400 kvinnor) svarade.

Hösten 2019 tog man ytterligare ett steg och skickade självtestet till 15 000 av de kvinnor som stod i tur att kallas till ordinarie provtagning. Syftet var då att ta reda på hur utfallet kunde mäta sig med den andel som i dag tar provet efter kallelse till en barnmorskemottagning. De kvinnor som inte skickar in testet, får kallelse till en barnmorskemottagning.

Projektet är ännu (i februari 2020) inte avslutat och enligt Gunilla Bodelsson ser utfallet lovandet ut. Drygt 30 procent har valt att skicka in cellprov.

Hon tror dock inte på samma goda resultat för självtest, som för kallelser till en barnmorskemottagning då cirka fyra av tio (40 procent) kommer. Däremot tror hon på en kombination av flera metoder för att nå så många kvinnor som möjligt.

Valfrihet kan vara nyckeln

Som nästa steg har Gunilla Bodelsson föreslagit Region Skåne att avsätta resurser till ett nytt projekt. Målet denna gång är att hitta en modell där kvinnor kan välja mellan att göra testet hemma på egen hand – eller vid ett besök på en mottagning.

– Det viktiga är att vi hittar kvinnor med cellförändringar så tidigt som möjligt och om vi erbjuder flera möjligheter kommer förmodligen fler att testa sig.

Att kvinnor vill lämna cellprov är hon övertygad om:

– Jag träffar ofta kvinnor som är glada över att ha fått möjlighet att göra testet hemma. Jag blir också kontaktad av andra kvinnor som inte har fått testet men som vill ha det.

Förutom uppenbar nytta för kvinnorna har arbetet bidragit till att öka stoltheten i verksamheten:

– Vi är många som känner glädje och stimulans över att vi har kommit så långt i ett viktigt arbete för att rädda liv, säger Gunilla Bodelsson och nämner engagemang, gott samarbete och positivt stöd från hälso- och sjukvårdsledningen som viktiga framgångsfaktorer.

De viktigaste slutsatserna

• Utforska möjligheterna att nå en bredare målgrupp med stöd av nya produkter eller tjänster.

• Använd beprövad designmetodik för att utforma tester.

• Säkerställ tidigt att utfall av tester kan följas upp och utvärderas.

• Sök stöd i organisationen för att säkerställa att det finns resurser och system som stödjer tester med många deltagare.

Fördjupning

Gynekologisk cellprovtagning i Skåne, 1177 Vårdguiden

Kontaktpersoner

Gunilla Bodelsson
Specialistläkare och verksamhetschef för Klinisk genetik och patologi
Region Skåne
gunilla.bodelsson@skane.se

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Kvinnors hälsa
Exempel från
Region
Tidsperiod
Pågår
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård, Innovation

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel