Publicerad 20 januari 2021

Samverkan säkrar permanent boende för våldsutsatta

Att hitta en egen bostad efter tiden på skyddat boende är ofta en lång och krånglig process. Genom avtal med ”vänkommuner” har Karlstad kommun förenklat processen, så att våldsutsatta kvinnor och barn snabbare kan återgå till ett normalt liv.

Sammanfattning

Hot- och våldsteamet i Karlstad kommun har ingått avtal med andra kommuner för att snabbare hjälpa våldsutsatta som behöver en permanent bostad utanför den egna hemkommunen. Avtalet innebär att kommunerna tar emot varandras klienter och hjälper dem att få hyreskontrakt. Arbetssättet har minskat kommuens kostnader och underlättat för medarbetare och klienter.

Bakgrund

Skyddat boende är ofta första steget för våldsutsatta kvinnor och barn som akut behöver lämna sitt hem. Men att hitta en permanent bostad efter det kan vara en mycket krånglig process. Särskilt svårt är det om kvinnan och barnet/barnen behöver flytta från hemkommunen och lämna hela sitt sociala nätverk bakom sig.

Karlstad kommun började därför ett utvecklingsarbete för att snabbare hjälpa dessa klienter, men det fanns även andra skäl. Kommunen låg högt över budget för externa placeringar för våldsutsatta, akuta insatser trängde undan långsiktiga, och belastningen på socialsekreterarna var hög.

Tidskrävande arbete

När det väl fanns tid att stödja de våldsutsatta att hitta permanent bostad, väntade ett tidskrävande arbete – både att hitta lämpliga kommuner och att hantera komplexa överlämningsfrågor, till exempel om ansvaret för flytthjälp, kuratorstöd och överlämning till skola eller förskola.

Ibland uppmuntrade man klienterna att själva ansöka om stöd i en ny kommun enligt 2 a kap 8§ i socialtjänstlagen, men det fungerade oftast dåligt.

Tuffa krav från hyresvärdar

En annan svårighet var att potentiella hyresvärdar ibland satte käppar i hjulen med krav på att klienten inte fick ha skyddade personuppgifter, husdjur, skulder eller för låg inkomst.

– Det var här tanken på vänkommuner föddes. Det måste ju vara fler än vi som har det så här. Vår erfarenhet är att det blir bättre att vi finns med i processen tillsammans med en ny kommun. Vi ville hitta en samverkan, inte bara i individärenden, utan mer strategiskt, där allt som rör ansvarsfördelning redan är färdigt och utrett, säger Sabina Gomez, dåvarande chef för Hot- och våldsteamet i Karlstad.

Genomförande

År 2018 började Hot- och våldsteamet att se över boendekedjan som del i den ordinarie verksamhetsutvecklingen. Tanken var att hitta ”vänkommuner” att långsiktigt samverka med.

Teamet tog fram ett förslag till avtal mellan kommuner och stämde av med förvaltning och kommunens jurister. Förfrågningar skickades sedan till kommuner man tidigare haft god samverkan med, och till kommuner som låg bra till geografiskt.

Ett antal kommuner nappade på förfrågan och sedan slutet av 2018 har Karlstad avtal med flera vänkommuner om boende för våldsutsatta. Tillsammans har de kommit överens om att bistå varandra med en permanent boendelösning i form av förtur till eget kontrakt eller att klienten hyr genom kommunen.

Avtalet reglerar också hur flytten ska gå till, vem som ska göra vad, när den gamla kommunen ska avsluta sitt åtagande och den nya ta över, samt hur de ska agera om klienten blir röjd i sin nya bostad.

Det här har arbetet lett fram till

  • Karlstad kommun har fått ett arbetssätt som stödjer hela boendekedjan för våldsutsatta.
  • Socialsekreterare kan påbörja en boendeplanering tidigare. Även om behovet framöver inte är klart, vet socialsekreteraren vilka olika vägar som finns att gå.
  • Stressen har minskat både för socialsekreterare och våldsutsatta klienter.
  • Tiden på skyddat boende har kunnat kortas för klienterna.
  • För första gången på länge håller kommunen sin budget för externa placeringar.

Medskick

  • För att få till stånd ett samarbete med vänkommuner var det viktigt att lyfta de ekonomiska aspekterna och att det handlar om en win-win för alla. Genom samarbetet kan höga kostnader för akut- och skyddsplaceringar kapas och arbetet underlättas för medarbetarna. Men framför allt innebär det vinster för de våldsutsatta klienterna. I skyddat boende är det svårt att få igång en normal tillvaro. Speciellt barnen mår dåligt av det och behöver kunna gå vidare.
  • Det har också varit bra att ha några vänkommuner som ligger nära geografiskt. För klienterna kan det innebära en möjlighet att behålla delar av sina nätverk. Kortare resvägar kan också underlätta för socialsekreterarna.

Fördjupning

Karlstad kommuns mall för samarbetsavtal (PDF) Pdf, 100 kB.

Kontaktpersoner

Frida Malmén
enhetschef Familjevåldsenheten där Hot- och våldsteamet ingår
Karlstads kommun

054-540 58 69

frida.malmen@karlstad.se

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Jämställdhet, Kvinnofrid
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2018 - pågående
Verksamhetsområde
Demokrati, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel