Publicerad 12 februari 2021

Samskapa, lära och sprida för kvalificerad vård, omsorg och stöd

Skellefteå kommuns vård- och omsorgsavdelning arbetar aktivt med kompetensutveckling och har skapat ett lärcentra för medarbetare, studenter, och praktikanter. Syftet var att skapa en lärmiljö för bästa möjliga kunskapsutveckling där hjärna, hjärta, och hand stimuleras samtidigt.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Skellefteå kommuns vård- och omsorgsavdelning arbetar aktivt med kompetensutveckling och att sprida kunskap genom hela organisationen. Medarbetarna ska känna trygghet, stolthet och arbetsglädje i vardagen och våga tänka kreativt och högt. Personalens gemensamma engagemang ska användas till att säkra och utveckla god kvalitet i verksamheten på alla nivåer. Förbättring sker på två sätt – via utveckling av processer och metoderna och via utveckling av människors färdigheter, kunskaper, och insikter.

Därför har kommunen skapat ett Lärcentra för medarbetare, studenter, och praktikanter.

Genomförande

Syftet med projektet vara att skapa en lärmiljö för medarbetare, studenter, och praktikanter. På Lärcentra sker allt lärande genom att tänka, känna och göra i en härlig blandning. I den pedagogisk uppbyggda lärmiljö skapas innebördskunskap utifrån det viktigaste - individens perspektiv.

Lärcentra har utvecklats som en del av projektet Kubisk - Kliniskt utbildningsboende i Skellefteå Kommun, med delfinansiering av Vinnova. Arbetet har bedrivets i projektform med god styrning av vård- och omsorgsavdelningens ledningsgrupp och med utomordentlig förankring i verksamheten.

Det här har arbetet lett fram till

På Lärcentra stärks kunnande genom simulering och både teoretiska och praktiska moment i vård, omsorg och stöd. Bemötande och kommunikation står i fokus. Teamarbete utvecklas genom interprofessionellt lärande och alla lär av varandra över professionsgränser. I den pedagogiska verkstaden blir kommunen tryggare i hanteringen av välfärdsteknik och inspireras att vidga perspektiven genom intressanta föreläsningar och värmande möten.

Lärmiljö med lite mer

Lärcentra är uppbyggt för övning och träning på ett sätt som är anpassat för många olika behov. Miljön är inredd för teoretisk och praktisk träning av vardagliga omsorgs- och serviceinsatser – personlig hygien, matlagning och livsmedelshantering och fysiska stöd.

Här finns också medicintekniska hjälpmedel, VR-utrustning, simuleringsdräkt och digital simulering samt tekniska produkter som invånarna kan fixa själv exempelvis dammsugarobotar, Google Home-utrustning, smarta lampor, rullgardiner och strömbrytare. Lärcentra har även konferenssal, föreläsningssal, träna-på-dockor, stick-armar, sjukvårdsmaterial och studiedatorer.

Lärboxar

Utbildningen på Lärcentra bygger på ett flertal boxar. En box innehåller korta teoridelar eller instruktioner som kombineras med praktiska moment. Det kan till exempel handla om dusch och munvård eller bemötande och personlig vård. En box utgör en specifik utbildningsinsats medan flera boxar kan kombineras till kurser. Genom att tänka i boxar kan utbildningens innehåll anpassas till det målgruppen för tillfället efterfrågar. Lärmiljön ska finnas överallt där våra medarbetare finns och därför kan enheter och arbetsplatser låna Lärcentras mobila Lärboxar.

De viktigaste slutsatserna

Samarbete och snabb leverans

Projektet har präglats av samarbete och skapande tillsammans. I projektgruppen har det funnits representanter från samtliga professioner men också pedagogisk expertis. Projektet har ständigt återkopplats till ledning och fackliga representanter och information om projektet har kommunicerats löpande i hela organisationen. God, tillåtande projektledning har gett möjlighet till kreativa diskussioner där alla fått komma till tals. Titlarna har lagts åt sidan vilket skapar helhetslösningar som är relevanta för alla.

Projektet har fokuserat på att leverera snabbt, i linje med tidsplan och det har funnits en tillit till projektledare och projektgrupp. Styrgrupp har definierat leveransobjekt och projektgruppen har själv tagit fram färdplan och fattat operativa beslut efter ramar i projektplan och budget. Rätt beslut har fattats snabbt av rätt personer. Operativa projektresurser som fokuserar på det praktiska såsom beställningar av hantverkare, inköp av utrustning, möblemang, montering, och dialog med fastighetsägare och intressenter.

Praktik före teori

I uppbyggnaden av Lärcentra, och utbildningskoncept har fokus varit verksamhetens och framförallt medarbetarnas behov. Syftet har varit att hitta lösningar, och utbildningskoncept som syftar till kontinuerligt lärande av det som görs varje dag och det medarbetarna behöver kunna varje dag. Fokus har varit på det vardagliga men också skapat utrymme för det specifika.

I projektet har handledare engagerats i Lärcentras uppbyggnad och de nya utbildningskoncepten såsom praktiska lärboxar som kombineras med praktisk eller teoretisk utbildning på plats eller distans. Handledarorganisations engagemang är det som skapar driv, efterfrågan och kontinuerlig utveckling i relation till verksamhetens behov – behov som förändras löpande och kräver dynamisk utveckling av lärande.

Det har funnits en tydlig målbild och satsning. Lärcentra ska vara så bra och attraktiv att tjänsterna ska kunna säljas på en privat marknad, detta genom professionella genomtänkta tjänster, och en uppseendeväckande miljö som visar nytt och gammalt, analogt och digitalt i en härlig blandning.

Kontakt

Björn Söderholm
Verksamhetsutvecklare, Vård och Omsorg
Skellefteå kommun
0910-75 50 00 (Kundtjänst)
072-451 87 62
Bjorn.soderholm@skelleftea.se

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Äldreomsorg
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
1 mars - 1 november 2020
Verksamhetsområde
Digitalisering, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel