Publicerad 24 februari 2021

Pengar - hinder eller möjlighet för utvecklingen av välfärdsteknik

Projekt kring digitalisering och välfärdsteknik inom äldreomsorgen blir ofta inte breddinförda trots goda resultat. I Uddevalla har man kommit fram till ett annat upplägg för att lyckas hela vägen. Att låta planering av digitalisering och ny välfärdsteknik ingå som en del av utvecklingen.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

De senaste 10 åren har det skett en påverkan och styrning från myndigheter och organisationer för att få äldreomsorgen att använda mer välfärdsteknik och digitaliserade processer.

Trots stora satsningar och uppsatta nationella mål har utvecklingen varit trög. Statliga projektpengar har använts till att starta upp projekt som trots goda resultat inte har lyckats bli breddinförda. Brist på pengar har också varit ett hinder i utvecklingen och kostnaden för implementering av ny teknik och nya metoder har i många fall fått betalas av verksamheten själv.

Ett exempel på detta är digital signering vid läkemedelsdelning. Ett pilotförsök som visats sig vara ett bra sätt att minska fel, spara tid och höja patientsäkerheten. Om kostnaden för breddinförandet ska tas inom budgeten för hälso-och sjukvårdsenheten innebär det ett par sjukskötersketjänster färre i verksamheten. Det är omöjligt i en tid med ökat antal äldre som behöver mer kvalificerad vård. Argumentet att man får ”lida nu” för att det ska bli ”bättre sen” håller inte. Resultat: Inget breddinförande.

Målet för planeringen inklusive den ekonomiska planen måsta vara att tänka bredare och mer långsiktigt så att goda projekt inom digitalisering och välfärdsteknik breddinförs inom äldreomsorgen.

Genomförande

För att kunna fortsätta med lyckade projekt som spar tid på sikt så har finansiering av breddinförande redan vid start funnits med i det långsiktiga budgetarbetet i Uddevalla. En samverkan mellan förvaltningsledning, verksamheterna och controllern har lett till gemensamma mål. Finansiering av breddinförandet behöver inte avvakta den framtida tidsbesparingen. Satsning på digitalisering och välfärdsteknik är en del av utvecklingen på samma sätt som till exempel fortbildning.

Ytterligare framgångsfaktorer är att satsa på rätt saker som bevisligen lett till goda resultat i andra kommuner samt att först breddinföra ny teknik som har en snabb ”återbetalning” som till exempel digital nattillsyn, läkemedelsrobotar, RPA, det vill säga automatiseringar av processer.

Som en positiv följdeffekt avskaffas tråkiga arbetsuppgifter och arbetsgivaren blir mer attraktiv när ny modern teknik finns tillgänglig.

Det här har arbetet lett fram till

Fler projekt kommer att breddinföras. Omvärldsanalysen för att hitta rätt saker och metoder att införa har ökat. Brist på pengar är inte längre ett hinder utan ses som en investering för framtida välfärdsutmaningar.

De viktigaste slutsatserna

Genom att planera in digitalisering och ny välfärdsteknik som en del av utvecklingen samt ha en mer långsiktig ekonomisk planering kommer fler nya tidsbesparande arbetssätt införas inom äldreomsorgen. Det är nödvändigt att ha helhetssyn och planera i ett längre perspektiv för att klara välfärdsutmaningarna som kommer. Välfärdsteknik och digitalisering är en investering för framtiden.

Fördjupning

Projekt kring digitalisering och välfärdsteknik inom äldreomsorgen blir ofta inte breddinförda trots goda resultat. I Uddevalla har man kommit fram till ett annat upplägg för att lyckas hela vägen. Att låta planering av digitalisering och ny välfärdsteknik ingå som en del av utvecklingen. I filmen ställer Christer Fransson, avdelningschef i Uddevalla kommun frågor till Roger Granat, förvaltningschef socialtjänsten och Emma Rydberg Åkerblom, controller. Längd: cirka 5 minuter.

Uddevalla kommun: Pengar-hinder eller möjlighet för utveckling

Kontakt

Christer Fransson
Avdelningschef
Uddevalla kommunchrister.fransson@uddevalla.se

Roger Granat
Socialchef
Uddevalla kommun
roger.granat@uddevalla.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Äldreomsorg
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
1 januari – 31 december 2020
Verksamhetsområde
Digitalisering, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel