Publicerad 21 januari 2021

ÖrebroBostäder engagerar hyresgäster för att förebygga våld

Bostadsföretaget ÖBO har tagit fram policyn ”Våga bry dig”. Policyn uppmuntrar hyresgäster och medarbetare att visa civilkurage om någon granne far illa eller utsätts för våld i nära relation.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Under 2016 började det kommunala bostadsföretaget Örebrobostäder, ÖBO, undersöka vad de kunde göra för att förhindra våld i nära relationer.

– Vi är en av de aktörer i samhället som har möjlighet att komma extremt nära människor, in i deras hem. I Örebro bor 43 000 personer i en ÖBO-lägenhet. Det är mer än var fjärde Örebroare. Därmed har vi en unik möjlighet att se tecken på om att människor far illa. Vi är ju varken polis eller socialtjänst. Men vi vill bidra till att de som behöver samhällets stöd ska få det, säger Anna-Carin B Magnusson, utvecklingschef ÖrebroBostäder.

ÖBO fastnade för konceptet Huskurage, som handlar om att ge grannar verktyg att förebygga och förhindra våld i nära relation. Samtidigt ville de att konceptet skulle omfatta fler, till exempel äldre. ÖBO döpte det egna konceptet till ”Våga bry dig” med målet att ÖBO:s hyresgäster och personal ska visa omtanke om grannar/hyresgäster som far illa, till exempel genom att knacka på eller göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Genomförande

För att komma igång tillsatte ÖBO en stor arbetsgrupp med olika kompetenser, och bestämde att arbetet skulle få ta tid. En bokonsulent fick rollen som projektledare och två kommunikatörer ingick i gruppen. Ledningsgruppen beslutade om arbetet och styrelsen var informerad.

ÖBO tänkte tidigt att det framförallt handlade om en kommunikationsfråga. Det var också viktigt att konceptet var mer än bara en kampanj. Namnet ”Våga bry dig” valdes med omsorg utifrån språknivå och olika åldersgrupper, och stämdes av med grundarna av Huskurage. ÖBO tänkte även noga över olika plattformar för att nå ut med budskapet.

Den första våren hade arbetet internt fokus, följt av ett halvår med externt fokus.

– Om vi vill att våra hyresgäster ska visa civilkurage, då behövde vi också sopa framför vår egen dörr. Därför tog vi fram en egen rutin för hur våra medarbetare ska agera vid oro, säger Anna-Carin B Magnusson.

Arbetet gjordes tillsammans med HR, facken och chefer. ÖBO arrangerade även föreläsningar med Huskurage för alla anställda. Den följande hösten förankrades konceptet med Örebro kommun, Länsstyrelsen, polisen, hyresgästföreningen och den lokala kvinnojouren Kvinnohuset i Örebro.

Konceptet ”Våga bry dig” spreds sedan till hyresgäster via ÖBO:s webbplats, kundtidning, i sociala kanaler och med en film på storbild under ÖSK:s hemmamatcher. På stadsdelsdagar har besökare kunnat pärla armband med ”Våga bry dig”- budskap, armbanden har också sålts på matcher och i ÖBO:s interiörbutik, och intäkterna har gått till Kvinnohuset.

– Men det viktigaste har varit informationen i trapphusen. I varje trapphus sitter nu en lapp om hur grannar kan agera om de hör bråk eller uppfattar utsatthet hos sina grannar, säger Anna-Carin B Magnusson.

Det här har arbetet lett fram till

Sedan 2017 har ÖBO en policy att uppmuntra hyresgästerna att visa civilkurage om de misstänker att en granne far illa. ÖBO har även en intern rutin med samma förhållningsätt för medarbetare. Arbetet har stärkt stoltheten hos medarbetarna internt. I januari 2019 utvärderades hur hyresgästerna uppfattat arbetet:

  • 77 procent svarade att de sett och kände igen lappen i trapphuset.
  • 85 procent ansåg att ÖBO:s arbete kan göra skillnad och öka tryggheten.

Samtidigt säger Socialkontoret att de sett en ökning av orosanmälningar med anledning av ÖBO:s satsning.

– Vi vet inte om satsningen har minskat våldet, men bara vi kan förhindra eller lindra något enstaka fall, så är det värt det. Som bostadsbolag kan vi spela roll, säger Anna-Carin B Magnusson.

”Våga bry dig” drivs nu som arbetssätt i den ordinarie organisationen, vilket innebär att arbetet snabbt kan uppdateras vid behov. Under coronapandemin gjordes till exempel en större insats där ÖBO satte upp information i alla tvättstugor om vägar till stöd och skydd.

Medskick och slutsatser

För att arbetet ska bli hållbart över tid, har det enligt ÖBO varit viktigt att

  • låta konceptet bli en del av det ordinarie arbetet
  • ta fram både en kortsiktig och en långsiktig kommunikationsplan
  • förankra internt, ha med ledningsgrupp såväl som HR och facket
  • förankra externt, förankring med samverkansaktörerna spelade stor roll för spridning, legitimitet och genomslag.

Fördjupning

Våga bry dig, ÖBO

Huskurage

Kontakt

Anna-Carin B Magnusson
Utvecklingschef, ÖrebroBostäder AB
019-19 42 91

anna-carin.b.magnusson@obo.se

Informationsansvarig

  • Sofia Karlsson
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Fastigheter, Jämställdhet, Kvinnofrid, Trygghet och säkerhet
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2016 – pågående
Verksamhetsområde
Demokrati, Samhällsplanering

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel