Publicerad 8 april 2019

Ökad kompetens och samverkan för barnets bästa vid återvändande

Strömsunds kommun driver i samverkan med Migrationsverket och Länsstyrelsen projektet Barnets bästa vid återvändande. Projektet syftar till att öka kompetensen och samverkan för att stödja barnen i deras återvändandeprocess.

Exemplet i korthet

Målet med projektet "Barnets bästa vid återvändande" är att öka kompetensen om återvändande och ge barnen tillgång till korrekt information om asylprocessen. En av hörnstenarna i arbetet är att man tidigt förbereder barnen på vad processen innebär, vilka rättigheter de har och vilka svårigheter som kan vänta dem.

Filmen är från SKR:s besök i Strömsunds kommun 2018.

Bakgrund

I en förstudie från 2014 framkom det att de ensamkommande barnen inte hade någon på boendet att prata med om asylprocessen. Marcus Olofsson, projektmedarbetare, berättar i reportaget att samtal om asylprocessen snarare låg på god man eller Migrationsverket än personalen på boendet. Marcus berättar också att det inte fanns material som på ett enkelt sätt förklarade asylprocessen. Det gjorde det svårt för personalen att ta samtalen och bemöta barnens oro.

Strömsunds kommun såg därmed ett behov av att tidigt ge information om vad asylprocessen innebär och ge barnen möjlighet att vara delaktiga i sin egen process.

Genomförande

Projektet drivs av Strömsunds kommun i samarbete med Länsstyrelsen Jämtlands län och Migrationsverket. Projektet medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

I projektet har de bland annat tagit fram en processkarta som på ett enkelt och grafiskt vis förklara den komplicerade asylprocessen. Hjälpmedlet används när personalen pratar med barnen om vad det innebär att ha sökt asyl i ett land.

– Många vill barnet det bästa utan att fråga barnet. Man får inte glömma bort att fråga barnen vad de har för mål, säger Marcus Olofsson i reportaget.

Genom att fråga om barnen om de vill prata om asylprocessen och tidigt informera om vad processen innebär kan de skapa trygghet och kanske hjälpa till med en plan b och c. En av de viktigaste aspekterna av att ge tydlig information tidigt är att hindra att fel information sprids. Det ger också barnet möjlighet att förbereda sig och vara delaktig i sin egen process.

Det här har arbetet lett fram till

– Vi känner att vi har bidragit till ökad medvetenheten för frågor som rör återvändande för barn. Det saknas fortfarande fakta och det kan vi hjälpa till med, berättar Elisabeth Lindholm, projektledare Strömsunds kommun.

Jeanette Nilsson, områdeschef Strömsunds kommun, berättar i reportaget att det nya arbetssättet har bidragit till ökad förståelse. Personalen på HVB-hemmen har fått utbildning för att kunna ställa svåra frågor och föra tuffa samtal om olika delar i asylprocessen.

Strömsunds metoder har spridit sig de har varit stort intresse bland både kommuner och myndigheter. Idag deltar 16 kommuner i projektet. De har även gjort en överenskommelsen med stockholmskommunernas barn- och ungdomsverksamhet Vårljus.

De håller i utbildningsinsatser runt om i landet och under våren 2019 anordnas halvtidskonferenser i olika regioner. Kommunerna som deltar i projektet kommer då bjudas in för att presentera sitt arbete och hur de planerar sina verksamheter framåt. De ser också över möjligheterna att samverka med frivilligorganisationer.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Elisabeth Lindholm
Projektledare
Strömsunds kommun
elisabeth.lindholm@stromsund.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Barn och unga
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2017 - 2020
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel