Publicerad 12 mars 2023

Med visionen att hållbart resande ska vara norm i Västra Götaland

Sedan 2016 innefattar det regionala trafikförsörjningsprogrammet i Västra Götaland inte bara kollektivtrafik utan även cykel, gång och kombinationer av olika aktiva och hållbara transportsätt. I samband med denna förändring initierades ett arbete med fokus på beteendeförändring och prova-på-projekt – insatser som etablerades bland regionens samtliga 49 kommuner.

Sammanfattning

Sedan 2016 har Västra Götaland och Västtrafik jobbat aktivt för att öka det hållbara resandet. Arbetet har bland annat innefattat flertalet beteendepåverkande projekt med syfte att få fler att resa hållbart. Arbetet är idag en naturlig del i Västtrafiks arbete och en del i att nå visionen om att hållbart resande ska vara norm.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Att öka det hållbara resandet genom resande med kollektivtrafik, cykel och gång och kombinationer av dessa är ett av de enklaste och mest effektiva sätten att minska utsläppen av växthusgaser i samhället. Samtidigt bidrar detta till en friskare och mer hälsosam befolkning och till att minska halterna av föroreningar i luften. Att resa tillsammans och med mer yteffektiva resesätt bidrar också till ökad framkomlighet i våra städer och till att värdefull yta kan användas till annat än parkeringar och flerfiliga vägar. Ökade möjligheter till hållbart resande skapar också bättre tillgänglighet till samhället för fler.

Med detta som grund valde Västra Götalandsregionen som regional kollektivtrafikmyndighet att 2016 att vidga uppdraget för den regionala kollektivtrafikaktören Västtrafik till att omfatta även andra hållbara resesätt såsom cykel och gång. I samband med detta initierades även ett arbete med beteendepåverkan och ett flertal olika initiativ för att påverka människors beteende och attityder till hållbart resande etablerades.

Syftet med förändringen och det nya angreppssättet var, och är fortfarande, att få fler att resa hållbart för att kunna vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle där hållbart resande är norm.

Genomförande

I samband med det nya angreppsättet initierade Västtrafik ett arbete med fokus på beteenden och attityder. Ett flertal initiativ etablerades i nära samverkan med länets 49 kommuner. Exempel på beteendepåverkande projekt som startades upp och som fortfarande genomförs är:

Vintercyklist

Vintercyklist är ett regionalt-kommunalt samarbete där invånare erbjuds vinterdäck i utbyte mot ett löfte om att cykla minst tre dagar i veckan under de tre vintermånaderna december, januari och februari. Deltagare återkopplar regelbundet hur vintercyklingen går och hur vinterväghållning och belysning fungerar.

Syftet med projektet är att få sommarcyklister att bli året-runt-cyklister och att få andra trafikanter att reflektera över sina resvanor.

Buss Ohoj!

I kollektivtrafiken i Västra Götaland tillåts cyklar bara i mån av plats ombord på tåg och båtar. I Buss Ohoj! lånas vikcyklar ut till invånare för att det ska kunna kombinera cykel med alla kollektivtrafikens fordon. I utbyte lovar resenären att resa med cykel och kollektivtrafik kombinerat minst tre dagar per vecka under en prova-på-period om minst 8 veckor.

Syftet med projektet är öka antalet kombinationsresor och få fler att reflektera över nya resesätt. Vidare skapar en vikcykel mycket uppståndelse på hållplatser och stationer, vilket gör att fler börjar fundera kring den egna resan.

Elcyklist

I Elcyklist lånas elcyklar ut till olika målgrupper för att påverka deras sätt att resa i syfte ge invånare möjlighet att testa på om en elcykel kan vara ett alternativ till att resa med bil. Under 6–8 veckor lovar testcyklisterna att cykla minst tre dagar per vecka och svarar samtidigt regelbundet på frågor om hur det går att elcykla.

På Egna Ben

På Egna Ben har målgruppen barn och unga och är ett koncept som integreras i skolundervisningen. Syftet med projektet är att få fler barn att ta sig till skolan på egna ben och inte bli skjutsade till skolan. Målet är att skapa hållbara beteenden tidigt, att bidra till självständiga och aktiva barn samt att motverka trafikkaos vid skolorna.

Under de veckor som projektet pågår samlar skolbarnen poäng genom att gå, cykla och åka kollektivt till skolan. Parallellt får barnen undervisning om trafik och hållbar utveckling. Klassen med mest poäng vinner.

Cykelvänlig arbetsplats

I Cykelvänlig arbetsplats verkar arbetsgivare för att bli så cykelvänliga som möjligt. Syftet är att få fler av medarbetarna att ställa bilen till förmån för cykeln. Varje år uppmärksammas några av de deltagande arbetsplatserna för sina cykelvänliga insatser. Den arbetsplats som uppfyller flest av de förbestämda cykelvänliga kriterierna vinner.

Det här har arbetet lett fram till

  • Samtliga initierade projekt följs årligen upp. Resultaten visar att beteendepåverkande projekt har effekt.
  • Idag är projekten en naturlig del av Västtrafiks arbete för att nå visionen att hållbart resande ska vara norm.

De viktigaste slutsatserna

Beteendepåverkan har effekt!

Kontaktperson

Karin Ryberg
Projektledare
Västtrafikkarin.ryberg@vasttrafik.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Folkhälsa, Klimat, Regional utveckling, Trafik och infrastruktur
Exempel från
Region
Tidsperiod
2016-pågående.
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård, Samhällsplanering

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel