Publicerad 23 oktober 2020

Kreativa lösningar inom primärvården – den nära vårdens nav

På Skiftinge vårdcentral har man under många år arbetat aktivt med en rad olika utvecklingsprojekt för att skapa en tillgänglig, nära och kvalitativ vård för människorna som bor där. De har bland annat skapat psykosociala team, arbetat med proaktiv vård för sköra äldre och anställt en tolk.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Skiftinge vårdcentral har 50 medarbetare och precis som de flesta andra har de utmaningar med tillgänglighet, en äldre befolkning, social utsatthet osv. Genom att göra en rad förändringar har de lyckats möta dessa utmaningar och det har krävt flera olika lösningar. Alla har haft målet att invånarna runt Skiftinge ska ha en tillgänglig och högkvalitativ vård – nära.

Genomförande

Några exempel på lösningar:

Proaktiv vård

  • Sköra äldre personer: Vårdcentralen har tre samordningssjuksköterskor som har till uppgift att tidigt identifiera personer som är sköra, äldre och som riskerar att hamna på sjukhus. Sjuksköterskorna ser till att de får stöd så att de kan bo kvar hemma. De arbetar både med hemsjukvård och hemtjänst och samverkar med kommunen. Målet är att sköra äldre personer inte ska behöva åka in på sjukhus i onödan.
  • Namngiven läkare: Ett led i den proaktiva vården är att de har sett till att de flesta patienter har en namngiven läkare. Det är bra för kontinuitet för både patienter och läkare.
  • Aktiviteter utanför vårdcentralen: I den gemensamma möteslokalen som finns nära vårdecentralen genomförs informationsaktiviteter tillsammans med fastighetsägare, kommun, polis, organisationer och vårdcentralen. Vårdcentralen är också på ICA Maxi för att visa att de finns och prata med folk. Där har de tagit blodtryck, blodsocker.

Psykosociala team

Bakgrunden till att börja arbeta i team inom det psykosocial området var att de hade långa väntetider och insåg att måste arbeta på ett annat sätt. Tidigare kunde det vara så att en person fick vänta länge och när de väl fick en tid visade det sig att de hade behövt hjälp av en annan kompetens och då var det kö dit osv. De började med att plocka bort alla köer och istället ge snabba bedömningssamtal inom 1-2 veckor. I bedömningssamtalet avgjordes vilket hjälp pesonen behöver och sen bokas nästa tid in eller om de kunde hjälpa personen direkt så behövdes inga fler besök. Eftersom teamet består av flera olika kompetenser, kuratorer, psykologer mfl så kan de hjälpa varandra. De har också möjlighet att erbjuda internet KBT, stöd individuellt eller i grupp.

Tolk

På Skiftinge Vårdecentral upplevde de att de ofta hade behov av tolk men att det inte alltid gick att planera när personer kom på besök. De har därför anställt en undersköterska som redan var flerspråkig och hon har fått gå en ettårig tolkutbildning. Det gör att de snabbt kan hjälpa personer med andra modersmål och ge dem en trygg och säker vård.

Kompetensförsörjning

Många inom primärvården vittnar om att det är svårt att rekrytera allmänspecialister. På Skiftinge har man valt att ha flera handledare för att kunna ta in många ST-läkare. De menar att det är oerhört viktigt att kunna ge handledning och därmed få några av dem att stanna. Eftersom det är en ganska stor vårdcentral kan de ge ST-läkarna en bra grund då de träffar många olika patientgrupper. De framhåller också att handledningen måste fungera bra för att kunna visa upp vad allmänläkare gör och locka fler att arbeta inom primärvården.

Det här har arbetet lett fram till

  • Att patienterna får en tillgänglig och nära vård.
  • Att vårdcentralen är en attraktiv arbetsplats där det finns möjlighet att utvecklas.

De viktigaste slutsatserna

  • Det är viktigt att våga pröva olika lösningar för att möta olika utmaningar.
  • Viktigt att låta personalens erfarenheter, kunskap och kreativitet få utrymme i förbättringsarbetet.

Fördjupning

I filmen berättar personal med olika professioner på Skiftinge Vårdcentral. Om en kreativ vårdcentral som arbetar med proaktiv vård, i psykosociala team, som har en egen tolk och hur de arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Filmen är 5 minuter lång.

Kontaktpersoner

Lena Forsman
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
lena.forsman@skr.se

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Folkhälsa, Nära vård, Äldreomsorg
Exempel från
Region
Tidsperiod
Pågår
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel