Publicerad 22 augusti 2019

Koordination Norrort stärker kommunala flyktingmottagandet i Stockholms län

Koordination Norrort är en strategisk samverkan mellan Stockholms läns 15 norra kommuner för att stärka det kommunala flyktingmottagandet. Samverkan började som ett projekt 2012, men är sedan 2014 löpande verksamhet.

Exemplet i sin korthet

Samverkan regleras av en samverkansöverenskommelse och leds av en samordnare/strateg. Koordination Norrort förvaltas av Sollentuna kommun där samordnaren är anställd och samfinansieras av de deltagande kommunerna.

Målgrupp för kommunernas samverkan är personer som omfattas av förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, som även inkluderar ensamkommande barn och ungdomar.

Därför gjorde vi det

Eftersom kommunerna har samma uppdrag och delar liknande utmaningar fanns det en önskan av att i högre utsträckning utbyta erfarenheter och kunskaper för att lära sig av varandra. Syftet med samverkan:

 • Utbyta erfarenheter som rör flyktingmottagande
 • Gemensam kunskapsutveckling
 • Driva gemensamma projekt
 • Driva frågor gemensamt.

Så gjorde eller gör vi

Samverkan regleras av en samverkansöverenskommelse och leds av en samordnare/strateg. Koordination Norrort förvaltas av Sollentuna kommun där samordnaren är anställd men samfinansieras av de 15 kommunerna. Det är ett antal nätverk som utgör kärnan i samverkan. Dessa nätverk är för personer som arbetar med:

 • Nyanlända (etableringsfrågor)
 • Ensamkommande barn
 • Integrationssamordnare och – strateger (kommunövergripande frågor)
 • Återsökning
 • Fokus bostadsvägledning för nyanlända.

Strategen eller samordnaren medverkar även i olika beredningsgrupper och samråd med andra myndigheter och arrangerar seminarier och kunskapsträffar för kommunerna. Följande 15 kommuner ingår:

 • Danderyds kommun
 • Ekerö kommun
 • Järfälla kommun
 • Lidingö stad
 • Norrtälje kommun
 • Sigtuna kommun
 • Sollentuna kommun
 • Solna stad
 • Sundbybergs stad
 • Täby kommun
 • Upplands-Bro kommun
 • Upplands Väsby kommun
 • Vallentuna kommun
 • Vaxholms stad
 • Österåkers kommun

Så blev det

Genom att driva gemensamma intressefrågor tillsammans mot andra parter blir kommunernas röst starkare och genomslagskraften större. Genom erfarenhetsutbyte lär kommunerna av varandra och det skapas en bred och strukturerad kunskapsplattform inom området för flyktingmottagande.

Att vara lyhörd, att anpassa sig till förändringar och omfattande omvärldsbevakning är några av framgångsfaktorerna i samverkan. Lagstiftning förändras snabbt och behov av teman för erfarenhetsutbyte skiftar över tid. Därför har lyhördhet att omforma nätverken och inriktningarna för samverkan löpande varit viktigt.

Kontaktpersoner

Josefin Daleskog
Samordnare Koordination Norrort
Sollentuna kommun
08-579 233 10
josefin.daleskog@sollentuna.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Exempel från
Kommun, Region
Tidsperiod
2012 - oktober 2018
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel