Publicerad 8 april 2019

Integrering av nyanlända barn i Kronobergs tandvårdssystem

I Sverige har folktandvården tandvårdsansvar för barn och unga. Region Kronoberg integrerar systematiskt nyanlända familjer i det svenska tandvårdssystemet och sprider kunskap om oralhälsa. Arbetet baseras på bred samverkan med externa aktörer.

Exemplet i korthet

Folktandvården Norr arbetade under 3 års tid med ett EU finansierat projekt,Integration av nyanlända barn i det svenska tandvårdssystemet. Det innebar att integrera nyanlända somaliska barn i det svenska tandvårdssystemet, sprida kunskap om svenskt tandvårdssystem, om munhälsa och egenvård samt att behandla de odontologiska problem som uppmärksammades.

Därför gjorde vi det

Hur tandvårdssystemet fungerar skiljer sig åt från land till land. I en del länder är tandvården dyr, dåligt organiserad eller rentav obefintlig. Därför saknar också en relativt stor del nyanlända erfarenhet av tandläkare och kallelser, samt kunskap om egenvård och oralhälsa. Mot denna bakgrund bestämde sig folktandvården i Kronoberg att starta projektet när en större grupp nyanlända väntades till regionen.

Syftet var att dels att sprida kunskap om hur tandvårdssystemet fungerar i Sverige och att öka antal barn och unga som dyker upp på kallelsedagen. Dels att öka kunskapen om oralhälsa hos målgruppen och inhämta dokumentation för folktandvårdens utvecklingsarbete.

Så gjorde vi

Alla nyanlända barn och unga mellan tre och sjutton år kallades till tandläkaren inom de två första månaderna i Sverige. Samtliga med karies fick sina tänder lagade och fortsatt förebyggande åtgärder var tredje månad.

– Vi dokumenterade även tandhälsan hos alla barn och unga som besökte oss över en treårsperiod. På så sätt kan vi öka vår egen kunskap om vilken typ av resurser och insatser som kan behövas utifrån olika bakgrund och tidigare erfarenhet av tandvård, berättar Inger Svensson.

Under 2015 besöktes samtliga asylanläggningar och HVB-hem i Kronobergs län av tandhygienist och tandsköterska. Där erbjöds en liknande information. Samt att tandborstar och tandkräm delads ut till alla barn och vuxna. Såväl nyanlända personer som personal på anläggningarna var mycket positiva. Året efter (2016) gjordes uppföljande besök men då bara på HVB-hemmen för att fokusera på barnen.

Så blev det

Utvärderingen visar att projektet föll mycket väl ut.

– En nyckel i de goda resultat vi uppnådde är den grupp av samverkanspartners ute i kommunerna som vi etablerade, säger Inger Svensson.

De somaliska barnen/familjerna upplevde att de fick ett mycket fint välkomnande i form av bemötande, information och behandlingar av Folktandvården. De kom på sina bokade tider, följde rekommendationer de fått i egenvård och de kunde visa att de fått kunskap i såväl folktandvårdens rutiner som i munhälsa. Folktandvårdens personal var också mycket positiv. De kunde notera att besök och behandlingar blev lättare än vad som var förväntat eftersom patienterna var förberedd.

Projekten har spridits vid flera tillfällen såväl regionalt som runt om i landet.

Kontaktpersoner

Inger Svensson
Tandhygienist
Folktandvården region Kronoberg
0470-58 99 00inger.b.svensson@kronoberg.se

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Folkhälsa, Tandvård
Exempel från
Region
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård, Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel