Publicerad 9 april 2019

Förbättrade rutiner för personal när bostadslös, gravid EU-migrant söker vård - region Uppsala

Under 2015 arbetade Region Uppsala och Barnrättsombudet fram en handlingsplan för personal i vården som ska arbeta med en avgränsad men utsatt målgrupp, EU-emigranter. Den hjälpte personalen och uppdateras kontinuerligt.

Exemplet i korthet

Region Uppsala har arbetat fram en handlingsplan för hur personal i vården ska arbeta med en avgränsad men utsatt målgrupp, EU-migranter. Planen beskriver i steg hur vårdens personal ska möta och hantera situationen när adress- och bostadslös blivande eller nybliven förälder söker vård. Handlingsplanen utgår från barnperspektivet och gäller även för ofödda barn.

Den avgränsande målgruppen är inte svenska medborgare, inte heller asylsökande med LMA-kort och saknar dessutom en säker bostad med förutsättningar för värme, hygien och matlagning.

Därför gjorde vi det

Under 2015 uppkom många nya frågor och även oro bland personalen om hur de skulle bemöta en blivande eller nybliven förälder som tros sakna en säker bostad. Region Uppsala såg därför ett behov att ta fram en gemensam handlingsplan för personalen inom de olika verksamheterna som bemöter blivande eller nyblivna föräldrar.

Så gjorde vi

Frågan lyftes i en vårdkedjegrupp med barnfokus i flera olika verksamheter. Detta nätverk består av avdelningschefer och läkare inom mödravården, förlossningsvården, neonatalvård, barnhälsovården och barnsjukvård. I gruppen sitter också Martin Price, barnrättsombud för Region Uppsala, som belyser att det är viktigt med samverkan. Vårdkedjegruppen träffas för att utbyta kunskaper och lyfta olika verksamhetsöverskridande problem eller utmaningar.

Så blev det

Handlingsplanen har bidragit till att osäkerheten som personal uttryckt har upphört. Planen ger stöd i och hänvisar till andra rutiner och riktlinjer i dessa möten.

Planen revideras av vårdkedjegruppen vartannat år. Inför nästa översyn av handlingsplanen finns det möjlighet att bredda målgruppen för att även inkludera andra bostadslösa.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Martin Price
Barnrättsombud i Region Uppsala
018- 694 499martin.price@boiu.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Exempel från
Region
Tidsperiod
2015 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel