Publicerad 23 oktober 2020

Fokus på hälsa och inte på att springa fortare

Kostnaderna för äldreomsorgen i Östersund har under de senaste sex åren minskat med 170 miljoner kronor jämfört med utvecklingen i riket i genomsnitt. Utvecklingen ser ut att hålla i sig.

Det är åtminstone kittlande att tro att den positiva utveckling har något att göra med det medvetna jobb som bedrivits under dessa år – men givetvis kan det blott och enbart handla om naturliga och/eller slumpmässiga variationer.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

I Östersund konstaterades, som på många andra håll, två stora utmaningar, demografisk utveckling och problem med exkludering i samhället. De valde att arbeta utifrån att öka hälsan med målet att ”fler östersundsbor ska ha god livskvalitet utan vårt stöd lite längre.” Utifrån en handlingsplan med aktiviteter valde det att göra många olika saker. Närmare bestämt en lista på 54 saker utifrån tre fokusområden: hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande.

Genomförande

Några nedslag ibland alla aktiviteter

Hälsofrämjande

  • Mötesplatser för personer med funktionsnedsättning och äldre, fler tillfällen, längre öppettider, större utbud.
  • Satsat på utökat föreningsbidrag.
  • Bibehållen snöröjning för att öka möjligheten för äldre att vara ute och minska risken för skador.

Förebyggande

När en äldre person behöver larm för första gången utökas den insatsen med att en kontakt tas för att erbjuda hälsosamtal där möjlighet ges att träffa andra i samma situation. Samtalet handlar om säkra hem för att påminna och därmed minska fallolyckor. Nu prövar vi också en säkra steg-app.

Rehabilitering

Lagt mycket resurser på fysioterapeuter och arbetsterapeuter, det har varit avgörande. Vi har gjort en dusch-studie med enkla träningsinstruktioner och hjälpmedel så du kan erövra färdigheten att duscha själv.

Viktigt med uppföljning och därför har en forskare anställts som kan följa upp och med andra ögon se vad som sker och ställa frågor som annars inte blir ställda. Vi behöver veta vad som fungerar.

Ekonomi

- Vi har också haft sparkrav men då har detta varit vårt svar, om vi håller i så kommer inte hemsjukvård och äldreboende kostnader att öka. Vårt argument har hela tiden varit att vi inte kan springa fortare, ska pengarna räcka måste vi få en friskare befolkning som lever ett gott liv utan stöd nått eller något år längre. Jag hade några år med röda siffror men vi fick tilltro i nämnden och min chef trodde på detta och då kunde vi hålla i. Tog tre till fyra år. Efter fyra år kunde vi visa på att kostnaderna gått ner med 80 miljoner kr. Vi vet inte varför men jag är övertygad om att detta är vägen, avslutar Lars Liljedahl.

Det här har arbetet lett fram till

  • Hälsosammare befolkning som behöver mindre tjänster av kommun och region.
  • Kostnaderna för äldreomsorgen i Östersund har under de senaste sex åren har minskat med 170 mnkr jämfört med utvecklingen i riket i genomsnitt.

De viktigaste slutsatserna

Vi var många som gjorde detta tillsammans.

Medarbetare: enklare att få engagemang kring detta, att arbeta med hälsa är mycket mer lockande än att vi ska springa lite fortare.

Fokus: Medborgare, medarbetare och ekonomi. Ha fokus på de vi är till för så kommer ekonomin på köpet.

Fördjupning

Pod om Fokus på hälsa och inte springa fortare

Avsnitt 6 av Nära vård podden berättar Lars Liljedahl för Lisbeth Löpare Johansson om hur de gått till väga i Östersund.

Podcast Nära vård - avsnitt 6 (längd 40 minuter)

Blogg om Kraften ligger i mötet

Lars Liljedahl skrev i slutet av 2018 om den demokrafiska utmaningen och arbetet i Östersund på Föreningen Sveriges socialchefers blogg.

Den demografiska utmaningen, Föreningen Sveriges socialchefer

Slutrapport

Den sociala investeringen "Förbättrad livskvalité och ökad självständighet för personer med psykisk ohälsa" genomfördes i Östersund 2016 till 2018. Syftet var att utveckla arbetsterapi och fysioterapi inom boendestöd med fokus på att skapa förutsättningar att leva ett aktivt liv med ökad självständighet och delaktighet i samhället för personer med neuropsykiatriska och psykiatriska funktionsnedsättningar. Slutrapporten kom 2018.

Förbättrad livskvalité och ökad självständighet för personer med psykisk ohälsa (PDF) Pdf, 1 MB.

Kontaktpersoner

Lena Forsman
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
08-452 75 28lena.forsman@skr.se

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Nära vård, Äldreomsorg
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2011 - pågående
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel