Publicerad 9 april 2019

”En väg in” för alla asylsökande och nyanlända i Laholms kommun

Mottagning nyanlända i Laholm har sett över sitt arbetssätt för mottagande av asylsökande och nyanlända i kommunen. Det nya arbetssättet har stärkt samverkan och skapat en väg in till kommunen.

Exemplet i korthet

Mottagning nyanlända i Laholms kommun har sett över processerna för mottagandet av asylsökande och nyanlända. Målet har varit att skapa en lättbegriplig och hanterbar integrationsprocess. De har skapat checklistor och förbättrat samverkan med kommunala enheter, myndigheter och det civila samhället. Därmed erbjuder de ”En väg in” till kommunen.

Bakgrund

Mottagning nyanlända såg att det fanns ett behov av att nå ut med information och samhällsvägledning till alla nya kommuninvånare och göra integrationsprocessen lättbegriplig, komplett och hanterbar för de nyanlända. De såg också ett behov av att samverka mellan olika aktörer för att effektivisera och samordna processerna. Syftet är ett öka möjligheterna till en god etablering i det svenska samhället och en bra start i Laholms kommun.

Genomförande

Mottagning nyanlända har sett över mottagandet utifrån en linjeformad process för att alla asylsökande och nyanlända, vare sig de har eget boende (EBO) eller bor i anläggningsboende (ABO), kvotflyktingar eller anhöriginvandrare ska få samma grundläggande stöd. Detta arbete bygger på tre delar:

  1. Mottagning nyanlända erbjuder alla asylsökande och nyanlända minst 2 mottagningssamtal vid ankomst till kommunen. Vid det första mottagningssamtalet får personerna grundläggande information och samhällsvägledning samt hjälp med att samordna myndighetskontakter. Vid andra mottagningssamtalet följer de upp hur det har gått och ger ytterligare information och samhällsvägledning.

    – Genom checklistor ser vi till att personen får nödvändig information och vidare kontakter beroende på personen och familjens behov (vilket är olika beroende på hälsa, familjesammansättning, härkomst mm), berättar Jenny Kolnig, enhetschef för mottagning nyanlända i Laholms kommun.
  2. Mottagning nyanlända har också en öppen mottagning som har ”drop in ” en halv- och en heldag i veckan (från och med 6 mars 2019) dit de nyanlända kan vända sig för att ställa frågor och få stöd. Stöttningen kan också innebära praktisk hjälp med tex betala räkningar, boka tider, översättning av handlingar och ansökningar av olika slag.
  3. Parallellt med denna process har de upprättat en god samverkan med servicekontoret i Halmstad för att effektivisera tiden och processen för de nyanlända som hänvisas till servicekontoret. De samverkar även med civilsamhället och träffas i ett nätverk. Jenny berättar att de exempelvis samarbetar med Röda Korset eftersom de såg ett behov av juridisk stöd till nyanlända. Samarbetet med civila samhället utvecklas kontinuerligt efter individernas behov och intresse.

Mottagning nyanlända utvärdera arbetssättet genom enkäter till besökarna. Utefter den feedback som ges förändras och utvecklas arbetssätt, processer och samarbeten.

Det här har arbetet lett fram till

Arbetet har stärkt samverkan internt så väl som med andra myndigheter och det civila samhället.

– Med uppsökande arbete och samverkan säkerställer vi att vi når alla individer, att de får hjälp utifrån individens behov och bli sedda. Det är nyckeln, berättar Jenny.

Genom samverkan, struktur och tydlighet förebyggs uppkomsten av missförstånd. Arbetssättet förkortar integrationsprocessen för individen och har bidragit till en effektiv linje med "En väg in" för alla nya kommuninvånare, menar Jenny Kolnig.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Veronica Hjelm
Mottagningssamordnare
AMI-mottagning nyanlända
Laholms kommun
0430-159 01veronica.hjelm@laholm.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2016 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel